Classroom assessment : Concepts and applications

Airasian presents complex concepts clearly so that pre-service teachers can understand them, and solidly grounds these concepts in best practice through practical, real, well-integrated examples. He talks to, not at users. The text conceives of classroom assessment in a broader way than many other texts.

Classroom assessment : Concepts and applications

Peter W. Airasian

McGraw-Hill

2008

Abstract

A proven, do-it-yourself formula for greater professional and personal success

Airasian presents complex concepts clearly so that pre-service teachers can understand them, and solidly grounds these concepts in best practice through practical, real, well-integrated examples. He talks to, not at users. The text conceives of classroom assessment in a broader way than many other texts.

It focuses not only on the assessment needs of testing, grading, interpreting standardized tests, and performance assessments but also on assessment concerns in organizing a classroom at the start of school, planning and implementing instruction, and strategies of teacher self reflection.

Classroom Assessment: Concepts and Applications views classroom assessment as an everyday, ongoing, integral part of teaching, not something that is separated from life in classrooms. The text is organized in a manner that follows the natural progression of teacher decision making, from organizing the class as a learning community to planning and conducting instruction to the formal evaluation of learning and, finally, to grading

Citation

Peter W. Airasian. Classroom assessment : Concepts and applications. McGraw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực Giáo dục

Related document

Classroom assessment : Concepts and applicationsAdministration of physical education and sport programs fifth editionTotally Awesome Health
Classroom assessment : Concepts and applicationsAdministration of physical education and sport programs fifth editionTotally Awesome Health

QR code

Classroom assessment : Concepts and applications

Content

  • Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Thứ Ba, 13:12 14/03/2023

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Thứ Ba, 13:06 14/03/2023

Giáo trình tổng hợp hữu cơ

Thứ Ba, 13:00 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Thứ Ba, 12:44 14/03/2023

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Thứ Ba, 12:39 14/03/2023