Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Cung cấp những kiến thức cho thiết kế các quá trình công nghệ gia công cơ như tính lượng dư gia công, chế độ cắt, phương pháp xác định thời gian cơ bản cho các nguyên công, cơ sở lựa chọn dụng cụ cắt và các thiết bị gia công

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai

Khoa học và kỹ thuật

2002

Tóm tắt

Nội dung của cuốn "Sổ tay gia công cơ" đề cập đến những vấn đề cần thiết cho việc thiết kế các quá trình công nghệ gia công cơ như: Tính lượng dư gia công, chế độ cắt, phương pháp xác định thời gian cơ bản cho các nguyên công, cơ sở chọn lựa dụng cụ cắt và các thiết bị gia công. Sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành cơ khí của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp khi thiết kế đồ án công nghệ máy.

Ngoài ra sách còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế và công nghệ hiện đang công tác ở các nhà máy cơ khí, viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất khi giải quyết các bài toán thực tế sản xuất.
Nội dung cuốn sách được trình bày chi tiết trong các chương:

+ Chương 1: Lượng dư gia công cơ

+ Chương 2: Tính và tra chế độ cắt

+ Chương 3: Xác định thời gian nguyên công

+ Chương 4: Dụng cụ cắt kim loại

+ Chương 5: Máy cắt kim loại


Trích dẫn

Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai. Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo), Khoa học và kỹ thuật, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Mã QR

Sổ tay Gia công cơ (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo).

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:06 14/03/2023