Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)

Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Gia công cơ khí ( tủ sách kỹ thuật cơ khí) của nhà xuất bản Lao động - xã hội

Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)

Dịch: Trần Văn Nghĩa, Phí Trọng Hảo.

Lao động - Xã hội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách Gia Công Cơ Khí (Tủ Sách Kỹ Thuật Cơ Khí) do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội ấn hành sẽ giới thiệu đến các bạn học viên chuyên ngành cơ khí, giáo viên dạy nghề, các kỹ sư chuyên ngành và công nhân chuyên gia công cơ khí quá trình gia công trên máy cắt gọt, gia công cơ khí.

Nội dung sách gồm 3 phần :

+ Phần 1: Cơ sở quá trình gia công trên máy cắt gọt

+ Phần 2: Gia công cơ khí I

+ Phần 3: Gia công cơ khí II
Mỗi bài trong các phần đều có các hình vẽ minh họa chi tiết từng bộ phận của các dụng cụ trong các loại máy dùng làm gia công giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt và sử dụng an toàn, đạt hiệu quả cao khi gia công các sản phẩm. Cuốn sách này sẽ là tập tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành cơ khí.

Trích dẫn

Dịch: Trần Văn Nghĩa, Phí Trọng Hảo. Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí), Lao động - Xã hội, 2001

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Mã QR

Gia công cơ khí ( Tủ sách kỹ thuật cơ khí)

Nội dung

  • Thứ Bảy, 11:01 11/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 一生使えるシリーズ = Series Sử dụng cả đời - Món quà sử dụng cả đời - Nhập môn làm tài liệu giỏi

Thứ Bảy, 10:30 11/03/2023

異文化理解入門 = Đại cương thấu hiểu đa văn hoá

Thứ Bảy, 09:42 11/03/2023

ファッション イン ジャパン1945-2020ー流行と社会 = Fashion in Japan 1945-2020 - Xu hướng và xã hội

Thứ Bảy, 09:27 11/03/2023

Lịch sử mĩ thuật thế giới

Thứ Bảy, 09:19 11/03/2023

Bí quyết vẽ ký họa

Thứ Bảy, 09:04 11/03/2023

Video giới thiệu