Lịch sử mĩ thuật thế giới

Nội dung cuốn sách được lựa chọn dựa trên hai cơ sở. Một là, đáp ứng yêu cầu bám sát chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hai là, cung cấp cho các sinh viên những kiến thức sát với chương trình. Nội dung chính trình bày Khái quát về Lịch sử mĩ thuật thế giới; mĩ thuật cổ đại; mĩ thuật phục hưng; mĩ thuật châu Âu thể kỷ XVII, XVIII, XIX; mĩ thuật thế kỷ XX; nghệ thuật châu Á.

Lịch sử mĩ thuật thế giới

Phạm Thị Chỉnh

Nxb. Đại học sư phạm

2012

Tóm tắt

Lịch sử Mì thuật thê giới là một trong nhũng mòn học cân thiết trong chương trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở trình độ Cao đắng Sư phạm Mi thuật. Nội dung cơ bản của lịch sử Mĩ thuật thê giới được lựa chọn trình bày trong giáo trinh này bao gồm bốn vấn đề lớn :

+ Nghệ thuật cổ đại Ai Cập, Hi Lạp, La Mã.

+ Nghệ thuật Phục hưng Ý

+ Nghệ thuật chãu Àu thế kỉ XVII, XVIII, XIX, XX.

+ Nghệ thuật chãu Á gồm nghệ thuật Trung Quóc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Nội dung cuốn sách được lựa chọn dựa trên hai cơ sở. Một là, đáp ứng yêu cầu bám sát chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hai là, cung cấp cho các sinh viên những kiến thức sát với chương trình. Nội dung chính trình bày Khái quát về Lịch sử mĩ thuật thế giới; mĩ thuật cổ đại; mĩ thuật phục hưng; mĩ thuật châu Âu thể kỷ XVII, XVIII, XIX; mĩ thuật thế kỷ XX; nghệ thuật châu Á.

Trích dẫn

Phạm Thị Chỉnh. Lịch sử mĩ thuật thế giới, Nxb. Đại học sư phạm, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Lịch sử mĩ thuật thế giớiGiáo trình Thiết kế trang phục 21000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Lịch sử mĩ thuật thế giới

Giáo trình Thiết kế trang phục 2

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Mã QR

Lịch sử mĩ thuật thế giới

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:19 11/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bí quyết vẽ ký họa

Thứ Bảy, 09:04 11/03/2023

Lịch sử mĩ thuật Việt Nam

Thứ Bảy, 08:48 11/03/2023

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Thứ Bảy, 08:40 11/03/2023

レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル1 vol.1 - 朗読CD付 = Thư viện tiếng Nhật mở theo cấp độ - Nihongo Yomu Yomu Bunko Cấp độ 1 vol.1 - Kèm CD

Thứ Sáu, 17:03 10/03/2023

日本語本質論: 翻訳テクスト分析が映し出す姿 = Bản chất Nhật Bản: Sự xuất hiện của phân tích văn bản dịch

Thứ Sáu, 16:54 10/03/2023

Video giới thiệu