1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Cuốn sách cung cấp thông tin về 1000 nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Danh nhân Hà Nội, những người con sinh ra, trưởng thành trên vùng đất ngàn năm thương nhớ, đã đem tài trí, sức lực của mình xây dựng, gìn giữ quê hương, đồng thời có vai trò quan trọng trong xã hội, góp phần quyết định tới dòng chảy của lịch sử dân tộc. Họ đã khắc ghi tên mình và tên quê hương (Thăng Long - Hà Nội) vào lịch sử bằng danh tiếng, chiến tích và công lao trong trọn một đời tận tuỵ cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương.

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Hà Duy Biển

Nxb. Thông tin và truyền thông

2010

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp thông tin về 1000 nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Danh nhân Hà Nội, những người con sinh ra, trưởng thành trên vùng đất ngàn năm thương nhớ, đã đem tài trí, sức lực của mình xây dựng, gìn giữ quê hương, đồng thời có vai trò quan trọng trong xã hội, góp phần quyết định tới dòng chảy của lịch sử dân tộc. Họ đã khắc ghi tên mình và tên quê hương (Thăng Long - Hà Nội) vào lịch sử bằng danh tiếng, chiến tích và công lao trong trọn một đời tận tuỵ cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương.

Thăng Long - Hà Nội sắp tròn 1000 năm tuổi. Thăng Long - Hà Nội đang mở ra thời kỳ phát triển mới với sức sống mãnh liệt của mảnh đất ngàn năm, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “1000 nhân vật văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội” của nhóm tác giả Hà Nguyễn.
Sách thuộc thể loại Từ điển, cung cấp thông tin về 1000 nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội từ xưa đến nay.

Kết cấu sách gồm 3 phần:

+ Phần I: Hướng dẫn sử dụng

+ Phần II: 1000 nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Các nhân vật được sắp xếp thứ tự theo nguyên tắc ABC theo tên các nhân vật. Các nhân vật được đánh số từ 01 đến 1000.

+ Phần III: Sách dẫn. Tài liệu chỉ dẫn tra cứu về các nhân vật được sắp xếp theo phân loại định danh của các nhân vật và Đơn vị hành chính cấp quận - huyện của Thành phố Hà Nội hiện nay.

Trích dẫn

Hà Duy Biển. 1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà NộiTranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Tranh lụa Việt Nam

Điêu khắc cổ Việt Nam

Mã QR

1000 nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:58 25/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Dẫn nhập về nghệ thuật

Thứ Bảy, 09:51 25/02/2023

Giáo trình sáng tác thời trang căn bản

Thứ Bảy, 09:47 25/02/2023

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Bảy, 09:42 25/02/2023

Patternmaking for fashion design. Fifth edition

Thứ Bảy, 09:29 25/02/2023

Science in clothing comfort

Thứ Bảy, 09:13 25/02/2023