Science in clothing comfort

This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions

Science in clothing comfort

Apurba Das, R. Alagirusamy

Woodhead Publishing

2018

Abstract

Clothing comfort is one of the most important attributes of textile materials. This book starts with an introduction to clothing comfort discussing comfort and the wearer's attitude, and human-clothing interactions. Chapters go on to discuss related aspects including psychology and comfort, neurophysiological processes in clothing comfort, tactile aspects, thermal and moisture transmission, and garment fit. Science in clothing comfort is an essential reference for fibre, fabric and clothing manufacturers alike.

Citation

Apurba Das, R. Alagirusamy. Science in clothing comfort, Woodhead Publishing, 2018.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Science in clothing comfortTranh in khắc Nhật Bản thời Minh TrịClothing Fashion, fabrics and construction

Science in clothing comfort

Tranh in khắc Nhật Bản thời Minh Trị

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

QR code

Science in clothing comfort

Content

  • Thứ Bảy, 09:13 25/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Drawing for the absolute beginner = Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu

Thứ Bảy, 09:07 25/02/2023

Bí quyết hội họa luyện vẽ hình khối Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học

Thứ Bảy, 09:01 25/02/2023

Đo lường trong dệt may

Thứ Bảy, 08:57 25/02/2023

Giáo trình Cơ sở thẩm mỹ

Thứ Bảy, 08:49 25/02/2023

Design and Analysis of Experiments

Thứ Sáu, 22:26 24/02/2023

Video giới thiệu