Clothing Fashion, fabrics and construction

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

Mc Graw - Hill

2008

Abstract

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Careers features include descriptions of clothing and fashion careers, education and training required, and possible career paths for each field.

Examine the Issue features appear on each chapter opener page and provide interesting issues relevant to chapter content that promotes thought and discussion.

How To features describe how to accomplish specific tasks discussed in the chapter.

+ Unit 1. Clothing and Society

+ Unit 2. The Fashion World

+ Unit 3. Color and Design

+ Unit 4. Fibers and Fabrics

+ Unit 5. Clothing Care

+ Unit 6 Clothing Selection

+ Unit 7. The Workplace.

Citation

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction, Mc Graw - Hill, 2008.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Clothing Fashion, fabrics and constructionTranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

Clothing Fashion, fabrics and construction

Tranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

QR code

Clothing Fashion, fabrics and construction

Content

  • Thứ Bảy, 14:53 18/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Thứ Sáu, 17:13 17/06/2022

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 16:48 17/06/2022

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022