Clothing Fashion, fabrics and construction

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

Mc Graw - Hill

2008

Abstract

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Careers features include descriptions of clothing and fashion careers, education and training required, and possible career paths for each field.

Examine the Issue features appear on each chapter opener page and provide interesting issues relevant to chapter content that promotes thought and discussion.

How To features describe how to accomplish specific tasks discussed in the chapter.

+ Unit 1. Clothing and Society

+ Unit 2. The Fashion World

+ Unit 3. Color and Design

+ Unit 4. Fibers and Fabrics

+ Unit 5. Clothing Care

+ Unit 6 Clothing Selection

+ Unit 7. The Workplace.

Citation

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction, Mc Graw - Hill, 2008.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Clothing Fashion, fabrics and constructionTranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

Clothing Fashion, fabrics and construction

Tranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

QR code

Clothing Fashion, fabrics and construction

Content

  • Thứ Bảy, 14:53 18/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Thứ Sáu, 17:13 17/06/2022

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 16:48 17/06/2022

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Video giới thiệu