Clothing Fashion, fabrics and construction

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

Mc Graw - Hill

2008

Abstract

Clothing: Fashion, Fabrics and Construction is a comprehensive program that prepares students to make more informed decisions when buying and caring for clothes or examining career options.

Careers features include descriptions of clothing and fashion careers, education and training required, and possible career paths for each field.

Examine the Issue features appear on each chapter opener page and provide interesting issues relevant to chapter content that promotes thought and discussion.

How To features describe how to accomplish specific tasks discussed in the chapter.

+ Unit 1. Clothing and Society

+ Unit 2. The Fashion World

+ Unit 3. Color and Design

+ Unit 4. Fibers and Fabrics

+ Unit 5. Clothing Care

+ Unit 6 Clothing Selection

+ Unit 7. The Workplace.

Citation

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction, Mc Graw - Hill, 2008.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Clothing Fashion, fabrics and constructionTranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

Clothing Fashion, fabrics and construction

Tranh lụa Việt Nam Điêu khắc cổ Việt Nam

QR code

Clothing Fashion, fabrics and construction

Content

  • Thứ Bảy, 14:53 18/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Thứ Sáu, 17:13 17/06/2022

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 16:48 17/06/2022

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Video giới thiệu