Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Cuốn giáo trình giới thiệu về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và định mức kinh tế kỹ thuật của các công đoạn sản xuất trong ngành may.

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Nguyễn Thị Sinh (ch.b); Phạm Quỳnh Hương

Thống kê

2017

Tóm tắt

Ngành Dệt may hiện nay có vị trí quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp và kinh tế xã hội của đất nước.

Để trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm may mặc. Nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn giáo trình: “Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành May” dùng làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Công nghệ May. Giáo trình gồm 2 chương:

Chương 1: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp;

Chương 2: Tổ chức sản xuất và định mức kinh tế kỹ thuật của các công đoạn sản xuất trong ngành may.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Sinh (ch.b); Phạm Quỳnh Hương. Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may. Thống kê, 2017.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực May và thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may Giáo trình Công nghệ MayGiáo trình thiết kế quần áo
Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành mayGiáo trình công nghệ MayGiáo trình thiết kế quần áo

Mã QR

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022

Video giới thiệu