Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Cuốn giáo trình giới thiệu về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và định mức kinh tế kỹ thuật của các công đoạn sản xuất trong ngành may.

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Nguyễn Thị Sinh (ch.b); Phạm Quỳnh Hương

Thống kê

2017

Tóm tắt

Ngành Dệt may hiện nay có vị trí quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp và kinh tế xã hội của đất nước.

Để trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm may mặc. Nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn giáo trình: “Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành May” dùng làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Công nghệ May. Giáo trình gồm 2 chương:

Chương 1: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp;

Chương 2: Tổ chức sản xuất và định mức kinh tế kỹ thuật của các công đoạn sản xuất trong ngành may.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Sinh (ch.b); Phạm Quỳnh Hương. Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may. Thống kê, 2017.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực May và thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may Giáo trình Công nghệ MayGiáo trình thiết kế quần áo
Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành mayGiáo trình công nghệ MayGiáo trình thiết kế quần áo

Mã QR

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022