Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Logistics là quá trình phân phối và lưu thông hàng hóa được tổ chức và quản lý khoa học và việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ từ điểm khởi nguồn sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng với chi phí thấp nhất nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất xã hội tiến hành được nhịp nhàng, liên tục và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Đặng Đình Đào

Dân trí

2019

Tóm tắt

Dịch vụ logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, Dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh doanh và dịch vụ giáo dục được coi là ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng”, dịch vụ có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở nước ta..

Logistics là quá trình phân phối và lưu thông hàng hóa được tổ chức và quản lý khoa học và việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ từ điểm khởi nguồn sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng với chi phí thấp nhất nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất xã hội tiến hành được nhịp nhàng, liên tục và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

Cuốn sách trình bày tổng quan về logistics trong nền kinh tế thị trường; hội nhập quốc tế và kinh nghiệm của một số nước phát triển dịch vụ logistics; phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay; yêu cầu và khả năng phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế; quan điểm và giải pháp phát triển các dịch vụ logistics.

Trích dẫn

Đặng Đình Đào, Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, Dân trí, 2019

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tếChiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quảKỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tếChiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quảKỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh

Mã QR

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:48 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022