Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về kế toán thuế trong doanh nghiệp; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán thuế thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế nhà thầu và các loại thuế khác; kỹ năng quyết toán thuế; quyết toán thuế trong một số loại hình doanh nghiệp; kỹ năng tối ưu hóa thuế phải nộp.

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Vũ Thị Kim Anh

Hà Nội

2021

Tóm tắt

Kế toán thuế là một phạm trù rộng và hàm chứa nhiều nội dung phức tạp, hiểu và vận dụng kiến thức cả về pháp luật và pháp luật thuế hiện hành trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay thực sự có ý nghĩa quan trọng với mọi thể nhân hoặc pháp nhân.

Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu:

 • Cung cấp cho người đọc những kiến thức khái quát về thuế và kế toán các loại thuế hiện hành trong việc thực hiện quy trình tuân thủ pháp luật về thuế
 • Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về thuế và kế toán thế trong các loại hình doanh nghiệp nhằm hoạch định thuế trong đầu tư và kinh doanh
 • Trải nghiệm vào đời sống thực tiễn của doanh nghiệp thông qua việc xử lý các tình huống thực tế về kế toán và thuế thường xuyên xảy ra ở các doanh nghiệp, đặc biệt là nhận diện một số sai phạm phổ biến mà doanh nghiệp thường hay gặp phải
 • Tăng cường khả năng tư duy tự giải quyết và xử lý trọn vẹn các công việc về kế toán thuế với kỹ năng xử lý gọn nhẹ các chứng từ một cách hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo các luật thuế nhằm giảm thiểu các rủi ro, sai phạm ứng với mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp khi quyết toán thuế

Cuốn sách gồm những chương chính như sau:

 • Chương 1: Tổng quan về kế toán thuế trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Kế toán thuế và giá trị gia tăng
 • Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 4: Kế toán thuế thu nhập cá nhân
 • Chương 5: Kế toán thuế, thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt
 • Chương 6: Kế toán thuế nhà thầu và các loại thuế khác
 • Chương 7: Kỹ năng quyết toán thuế
 • Chương 8: Quyết toán thuế trong một số loại hình doanh nghiệp
 • Chương 9: Kỹ năng tối ưu hóa thuế phải nộp

Trích dẫn

Vũ Thị Kim Anh, Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế, Hà Nội, 2021

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuếPhương pháp tạo động lực trong công việcQuản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0 - It doesn't have to be crazy at work
Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuếPhương pháp tạo động lực trong công việcQuản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0 - It doesn't have to be crazy at work

Mã QR

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

Nội dung

 • Thứ Sáu, 17:13 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 16:48 17/06/2022

Giáo trình Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may

Thứ Sáu, 15:57 17/06/2022

Paint and surface coatings : theory and practice

Thứ Sáu, 15:51 17/06/2022

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022