Đo lường trong dệt may

Trong quá trình sản xuất, muốn bảo đảm chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lường trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu dệt may rất đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu.

Đo lường trong dệt may

Đào Duy Thái

Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Trong quá trình sản xuất, muốn bảo đảm chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lường trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu dệt may rất đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1 Cơ sở đo lường

+ Chương 2 Nguyên lý đo

+ Chương 3 Đo lường vật liệu dệt may

+ Chương 4 Đo thông số kỹ thuật

+ Chương 5 Lập kế hoạch đo kiểm

+ Chương 6 Xử lý số liệu thống kê

+ Chương 7 Xử lý tham số không thống kê

+ Chương 8 Xử lý dữ liệu bằng biểu đồ.

Trích dẫn

Đào Duy Thái. Đo lường trong dệt may, Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Đo lường trong dệt mayKPI thước đo mục tiêu trọng yếu KPI Key Performance IndicatorsClothing Fashion, fabrics and construction

Đo lường trong dệt may

KPI thước đo mục tiêu trọng yếu KPI Key Performance Indicators

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

Mã QR

Đo lường trong dệt may

Nội dung

  • Thứ Bảy, 08:57 25/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Cơ sở thẩm mỹ

Thứ Bảy, 08:49 25/02/2023

Design and Analysis of Experiments

Thứ Sáu, 22:26 24/02/2023

Automotive Oscilloscopes: Waveform Analysis

Thứ Sáu, 21:44 24/02/2023

Fuel Cell Technologies: State And Perspectives

Thứ Sáu, 20:35 24/02/2023

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Thứ Sáu, 19:47 24/02/2023