Đo lường trong dệt may

Trong quá trình sản xuất, muốn bảo đảm chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lường trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu dệt may rất đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu.

Đo lường trong dệt may

Đào Duy Thái

Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Trong quá trình sản xuất, muốn bảo đảm chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lường trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu dệt may rất đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1 Cơ sở đo lường

+ Chương 2 Nguyên lý đo

+ Chương 3 Đo lường vật liệu dệt may

+ Chương 4 Đo thông số kỹ thuật

+ Chương 5 Lập kế hoạch đo kiểm

+ Chương 6 Xử lý số liệu thống kê

+ Chương 7 Xử lý tham số không thống kê

+ Chương 8 Xử lý dữ liệu bằng biểu đồ.

Trích dẫn

Đào Duy Thái. Đo lường trong dệt may, Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Đo lường trong dệt mayKPI thước đo mục tiêu trọng yếu KPI Key Performance IndicatorsClothing Fashion, fabrics and construction

Đo lường trong dệt may

KPI thước đo mục tiêu trọng yếu KPI Key Performance Indicators

Clothing, Fashion, Fabrics & Construction

Mã QR

Đo lường trong dệt may

Nội dung

  • Thứ Bảy, 08:57 25/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Cơ sở thẩm mỹ

Thứ Bảy, 08:49 25/02/2023

Design and Analysis of Experiments

Thứ Sáu, 22:26 24/02/2023

Automotive Oscilloscopes: Waveform Analysis

Thứ Sáu, 21:44 24/02/2023

Fuel Cell Technologies: State And Perspectives

Thứ Sáu, 20:35 24/02/2023

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Thứ Sáu, 19:47 24/02/2023

Video giới thiệu