Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ – luận án tiến sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Đinh Phi Hổ

Phương Đông

2014

Tóm tắt

Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ – luận án tiến sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Dựa trên quan điểm xuyên suốt này, tác giả nỗ lực biên soạn cuốn sách với kết cấu gồm 3 nhóm kiến thức thể hiện trong 3 phần:

+ Phấn 1, Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu, gồm 2 chương: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và Quy trình nghiên cứu,

+ Phần 2, Viết đề cương và luận án, gồm 2 chương: Viết để cương luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ; Viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ.

Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp và suy diễn, phân biệt được cách tiếp cận định tính – định lượng, nhất là làm quen với

cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nghiên cứu khoa học với luận án nghiên cứu.

Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết một đề cương, luận văn thạc sĩ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, giúp người đọc thấy được sự khác biệt về hình thức và nội dung của đề cương cũng như luận văn giữa các trường đại học trong và ngoài nước, giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này, tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành.

+ Phần 3, Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu, gồm 8 chương: Kiểm định thống kê; Kiểm định giả thuyết; Ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biển; Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic; Mô hình phân tích nhân tố khám phá; Mô hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng: Mô hình cấu trúc tuyến tính.

Trích dẫn

Đinh Phi Hổ. Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ. Phương Đông, 2014.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩQuản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sựKỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng Đạo đức trách nhiệm chuyên nghiệp, hợp tác, hiệu quả

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sựKỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng Đạo đức trách nhiệm chuyên nghiệp, hợp tác, hiệu quả

Mã QR

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 19:47 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Thứ Sáu, 15:46 24/02/2023

The Basics A Rhetoric and Handbook

Thứ Sáu, 15:42 24/02/2023

Grammar form and function 3B

Thứ Sáu, 13:51 24/02/2023

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

Thứ Sáu, 13:36 24/02/2023

Communities of Supportive Professionals

Thứ Sáu, 13:15 24/02/2023

Video giới thiệu