Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Quyển sách này thật sự rất hay, cần thiết cho sinh viên ngành lưu trữ. Vì trong ngành này có môn học quản trị nhân sự. Cuốn sách giúp các bạn hiểu thêm về nghiệp vụ công việc mà 1 nhà quản trị cần phải làm, và các mẫu văn bản trong việc tổ chức, khen thưởng, kỷ luật mà nhà quản trị cần biết

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Nguyễn Vũ Việt Trinh (B.soạn)

Hồng Đức

2015

Tóm tắt

Tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực hành chính – nhân sự đóng vai trò rất quan trọng đỗi với các cơ quan, đơn vị , công ty… Bộ phận hành chính nhân sự được ví như hệ tuần hoàn, là mạch máu lưu thông liên lạc khắp cơ thể, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động của các bộ phận khác.

Để duy trì và đảm bảo sự phát triển bền vũng của các cơ quan, đơn vị,… hoạt động quản lý hành chính nhân sự cần phải được ưu tiên lên hàng đầu.

Những người làm Quản trị nhân sự có trách nhiệm phải đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức:Tư vấn cho các bộ phận, cung cấp các dịch vụ nội bộ như đào tạo , tuyển dụng, phúc lợi… kiểm tra,giám sát các bộ phận, nhân viên, thúc đẩy các bộ phận nhân sự làm việc có hiệu quả và báo cáo lên nhà quản trị cấp trên của Doanh nghiệp, cơ quan ,đơn vị.

Nội dung của cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Nghiệp vụ công tác quản lý nguồn nhân lực tại các cơ quan, đơn vị

- Hoạch định nguồn nhân lực, thiết kế, phân tích, công việc

- Bảng mô tả công việc của nhân viên hành chính nhân sự

- Một số biểu mẫu cần thiết trong công tác hành chính nhân sự

Phần II. Văn bản mới nhất về công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức

Phần III. Văn bản mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Phần IV. Văn bản mới về công tác tổ chức hành chính, văn thư và lưu trữ

Phần V. Hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng

Trích dẫn

Nguyễn Vũ Việt Trinh (B.soạn), Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự, Hồng Đức, 2015.

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sựLập bản đồ tư duy Global Business Today

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Lập bản đồ tư duy

Global Business Today

Mã QR

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:21 16/09/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Lập bản đồ tư duy - How to mind map

Thứ Ba, 20:37 14/09/2021

Global Business Today

Thứ Tư, 15:50 01/09/2021

Pathways to Literature

Thứ Ba, 16:39 17/08/2021

Kinh tế học vi mô

Thứ Ba, 15:17 17/08/2021

Kế toán ngân hàng

Thứ Hai, 09:24 16/08/2021

Video giới thiệu