Grammar form and function 3B

Grammar Form and Function, is a three-level grammar course with a new e-Workbook. It uses striking full-color photos that bring grammar to life, providing a visual context for learning and retaining new grammatical structures and vocabulary.

Grammar form and function 3B

Milada Broukal

McGraw-Hill

2005

Abstract

In Grammar Form and Function, high-interest photos provide a visual context for learning and retaining new vocabulary and grammar. Grammar Form and Function is a three-level series designed to ensure students success in learning grammar.

This is the level 3 student book. Content

+ Unit 8: The passive voice, causatives, and phrasal verbs

+ Unit 9: Gerunds and infinitives

+ Unit 10: Agreement and parallel structure

+ Unit 11: Noun clauses and reported speech

+ Unit 12: Adjective clauses

+ Unit 13: Adverb clauses

+ Unit 14: Conditional sentences

Citation

Milada Broukal, Grammar form and function 3B, McGraw-Hill, 2005

Milada Broukal

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Grammar form and function 3B외국인 유학생을 위한 건지 한국어 = Tiếng Hàn dành cho du học sinh quốc tế서강 한국어 6 말하기_SB = Giáo trình Nói tiếng Hàn Quốc Seogang 6

Grammar form and function 3B

외국인 유학생을 위한 건지 한국어 = Tiếng Hàn dành cho du học sinh quốc tế

서강 한국어 6 말하기_SB = Giáo trình Nói tiếng Hàn Quốc Seogang 6

QR code

Grammar form and function 3B

Content

  • Thứ Sáu, 13:51 24/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

Thứ Sáu, 13:36 24/02/2023

Communities of Supportive Professionals

Thứ Sáu, 13:15 24/02/2023

Business opportunities

Thứ Sáu, 11:34 24/02/2023

Basics Professional Practive Budgeting

Thứ Sáu, 11:29 24/02/2023

Business objectives Student's book & workbook

Thứ Sáu, 11:27 24/02/2023