Business objectives Student's book & workbook

This completely updated edition of Business Objectives contains an interactive CD-ROM.

Business objectives Student's book & workbook

Vicki Hollet

Nxb. Đồng Nai

2000

Abstract

The course develops the skills students need to participate in a variety of business contexts. It offers controlled grammar practice, systematic teaching of relevant vocabulary, and challenging activities that encourage students to use their own business experience.

Citation

Vicki Hollet. Business objectives Student's book & workbook. Nxb. Đồng Nai, 2000

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Business objectives Student's book & workbookBilly Budd Herman MelvillStrategic Managements 2th edition
Business objectives Student's book & workbookBilly Budd Herman MelvillStrategic Managements 2th edition

QR code

Business objectives Student's book & workbook

Content

  • Thứ Sáu, 11:27 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Exploding Data:Reclaiming out cyber security in the digital age

Thứ Sáu, 11:02 24/02/2023

Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence

Thứ Sáu, 10:39 24/02/2023

소논문 작성 가즈아~!! = Viết một luận văn ngắn, Gazua ~ !!

Thứ Sáu, 10:24 24/02/2023

Changing Your Company From The Inside Out: A Guide For Social Intrapreneurs

Thứ Sáu, 10:11 24/02/2023

Sổ tay thực hành chế tạo máy

Thứ Sáu, 10:04 24/02/2023