Business objectives Student's book & workbook

This completely updated edition of Business Objectives contains an interactive CD-ROM.

Business objectives Student's book & workbook

Vicki Hollet

Nxb. Đồng Nai

2000

Abstract

The course develops the skills students need to participate in a variety of business contexts. It offers controlled grammar practice, systematic teaching of relevant vocabulary, and challenging activities that encourage students to use their own business experience.

Citation

Vicki Hollet. Business objectives Student's book & workbook. Nxb. Đồng Nai, 2000

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Business objectives Student's book & workbookBilly Budd Herman MelvillStrategic Managements 2th edition
Business objectives Student's book & workbookBilly Budd Herman MelvillStrategic Managements 2th edition

QR code

Business objectives Student's book & workbook

Content

  • Thứ Sáu, 11:27 24/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Exploding Data:Reclaiming out cyber security in the digital age

Thứ Sáu, 11:02 24/02/2023

Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence

Thứ Sáu, 10:39 24/02/2023

소논문 작성 가즈아~!! = Viết một luận văn ngắn, Gazua ~ !!

Thứ Sáu, 10:24 24/02/2023

Changing Your Company From The Inside Out: A Guide For Social Intrapreneurs

Thứ Sáu, 10:11 24/02/2023

Sổ tay thực hành chế tạo máy

Thứ Sáu, 10:04 24/02/2023