From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

Today, there are about four nonnative-speaking English teachers for every teacher who is a native speaker. More English teachers work in non-English-speaking settings than in English-speaking settings, and most are natives of the countries in which they teach.

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

Don Snow

TESOL Press

2007

Abstract

This volume focuses on the challenges faced by English teachers for whom English is a second (or even third or fourth) language. Four themes receive special emphasis: communicative language teaching, proficiency, language learning, and practicality.

+ Chapters 1–5 cover issues of classroom survival: basic principles of language learning and teaching and course and lesson planning.

+ Chapters 6–13 discuss the language skills of listening, speaking, reading, writing, vocabulary, and grammar; the role of culture in language teaching; and some of the problems that recur in EFL classrooms.

An afterword suggests paths for teachers who want to pursue further study, and appendixes offer a starter kit for course planning, sample course plans, culture-topic activity ideas for oral skills classes, and print and Internet resources for teachers and students.

Citation

Don Snow, From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language. TESOL Press, 2007

Collection

Ngoại ngữ

Related document

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language외국인 유학생을 위한 건지 한국어 = Tiếng Hàn dành cho du học sinh quốc tế서강 한국어 6 말하기_SB = Giáo trình Nói tiếng Hàn Quốc Seogang 6

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

외국인 유학생을 위한 건지 한국어 = Tiếng Hàn dành cho du học sinh quốc tế

서강 한국어 6 말하기_SB = Giáo trình Nói tiếng Hàn Quốc Seogang 6

QR code

From Language Learner to Language Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign Language

Content

  • Thứ Sáu, 13:36 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Communities of Supportive Professionals

Thứ Sáu, 13:15 24/02/2023

Business opportunities

Thứ Sáu, 11:34 24/02/2023

Basics Professional Practive Budgeting

Thứ Sáu, 11:29 24/02/2023

Business objectives Student's book & workbook

Thứ Sáu, 11:27 24/02/2023

Exploding Data:Reclaiming out cyber security in the digital age

Thứ Sáu, 11:02 24/02/2023