Design and Analysis of Experiments

The book Design and Analysis of Experiments provides a rigorous introduction to product and process design improvement through quality and performance optimization. Clear demonstration of widely practiced techniques and procedures allows readers to master fundamental concepts, develop design and analysis skills, and use experimental models and results in real-world applications.

Design and Analysis of Experiments

Angela Dean, Daniel Voss, Danel Draguliic

Springer

2017

Abstract

The book Design and Analysis of Experiments provides a rigorous introduction to product and process design improvement through quality and performance optimization. Clear demonstration of widely practiced techniques and procedures allows readers to master fundamental concepts, develop design and analysis skills, and use experimental models and results in real-world applications. Detailed coverage of factorial and fractional factorial design, response surface techniques, regression analysis, biochemistry and biotechnology, single factor experiments, and other critical topics offer highly-relevant guidance through the complexities of the field.

The contents of the book include 15 chapters:

+ Chapter 1: Introduction

+ Chapter 2: Simple Comparative Experiments

+ Chapter 3: Experiments with a Single Factor: The Analysis of Variance

+ Chapter 4: Randomized Blocks, Latin Squares, and Related Designs

+ Chapter 5: Introduction to Factorial Designs

+ Chapter 6: The 2k Factorial Design

+ Chapter 7: Blocking and Confounding in the 2k Factorial Design

+ Chapter 8: Two-Level Fractional Factorial Designs

+ Chapter 9 Additional Design and Analysis Topics for Factorial and Fractional Factorial Designs

+ Chapter 10 Fitting Regression Models

+ Chapter 11 Response Surface Methods and Designs

+ Chapter 12 Robust Parameter Design and Process Robustness Studies

+ Chapter 13 Experiments with Random Factors

+ Chapter 14 Nested and Split-Plot Designs

+ Chapter 15 Other Design and Analysis Topics (Available in e-text for students) W-1

Citation

Angela Dean, Daniel Voss, Danel Draguliic. Design and Analysis of Experiments. Springer, 2017.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Design and Analysis of ExperimentsCAD_CAM Principles and ApplicationMechatronic Modeling and Simulation Using Bond Graphs

Design and Analysis of Experiments

CAD/CAM: Principles and applications

Mechatronic Modeling and Simulation Using Bond Graphs

QR code

Design and Analysis of Experiments

Content

  • Thứ Sáu, 22:26 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Automotive Oscilloscopes: Waveform Analysis

Thứ Sáu, 21:44 24/02/2023

Fuel Cell Technologies: State And Perspectives

Thứ Sáu, 20:35 24/02/2023

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Thứ Sáu, 19:47 24/02/2023

Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Thứ Sáu, 15:46 24/02/2023

The Basics A Rhetoric and Handbook

Thứ Sáu, 15:42 24/02/2023