Giáo trình Hình họa 1

Giáo trình Hình họa 1 với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tập học có hiệu quả, sinh viên có điều kiện để học, nghiên cứu, tham khảo, nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tiến hành một bài vẽ hình họa, đồng thời cụ thể hóa và lượng hóa các đơn vị kiến thức, kỹ năng, cơ bản theo những yêu cầu cần đạt.

Giáo trình Hình họa 1

Phạm Thu Cát (ch.b).

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Giáo trình Hình họa 1 với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tập học có hiệu quả, sinh viên có điều kiện để học, nghiên cứu, tham khảo, nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tiến hành một bài vẽ hình họa, đồng thời cụ thể hóa và lượng hóa các đơn vị kiến thức, kỹ năng, cơ bản theo những yêu cầu cần đạt.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những kiến thức chung về vẽ hình họa

+ Chương 2: Các khối hình cơ bản

+ Chương 3: Vẽ đầu tượng thạch cao

+ Chương 4: Vẽ tượng người bán thân.

Trích dẫn

Phạm Thu Cát (ch.b). Giáo trình Hình họa 1, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hình họa 1Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam Phân tích dữ liệu với R

Giáo trình Hình họa 1

Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam

Phân tích dữ liệu với R

Mã QR

Giáo trình Hình họa 1

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:42 25/02/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Patternmaking for fashion design. Fifth edition

Thứ Bảy, 09:29 25/02/2023

Science in clothing comfort

Thứ Bảy, 09:13 25/02/2023

Drawing for the absolute beginner = Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu

Thứ Bảy, 09:07 25/02/2023

Bí quyết hội họa luyện vẽ hình khối Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học

Thứ Bảy, 09:01 25/02/2023

Đo lường trong dệt may

Thứ Bảy, 08:57 25/02/2023

Video giới thiệu