Giáo trình Hình họa 1

Giáo trình Hình họa 1 với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tập học có hiệu quả, sinh viên có điều kiện để học, nghiên cứu, tham khảo, nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tiến hành một bài vẽ hình họa, đồng thời cụ thể hóa và lượng hóa các đơn vị kiến thức, kỹ năng, cơ bản theo những yêu cầu cần đạt.

Giáo trình Hình họa 1

Phạm Thu Cát (ch.b).

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Giáo trình Hình họa 1 với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tập học có hiệu quả, sinh viên có điều kiện để học, nghiên cứu, tham khảo, nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tiến hành một bài vẽ hình họa, đồng thời cụ thể hóa và lượng hóa các đơn vị kiến thức, kỹ năng, cơ bản theo những yêu cầu cần đạt.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những kiến thức chung về vẽ hình họa

+ Chương 2: Các khối hình cơ bản

+ Chương 3: Vẽ đầu tượng thạch cao

+ Chương 4: Vẽ tượng người bán thân.

Trích dẫn

Phạm Thu Cát (ch.b). Giáo trình Hình họa 1, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hình họa 1Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam Phân tích dữ liệu với R

Giáo trình Hình họa 1

Mỹ thuật dân tộc thái ở Việt Nam

Phân tích dữ liệu với R

Mã QR

Giáo trình Hình họa 1

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:42 25/02/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Patternmaking for fashion design. Fifth edition

Thứ Bảy, 09:29 25/02/2023

Science in clothing comfort

Thứ Bảy, 09:13 25/02/2023

Drawing for the absolute beginner = Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu

Thứ Bảy, 09:07 25/02/2023

Bí quyết hội họa luyện vẽ hình khối Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học

Thứ Bảy, 09:01 25/02/2023

Đo lường trong dệt may

Thứ Bảy, 08:57 25/02/2023