ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Cuốn sách được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn hoc, đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp khác nhau.

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Một trong những nhiệm vụ chính của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và sáng tạo các trang bị công nghệ ( đồ gá và dụng cụ phụ). Thiết kế và chế tạo ra các trang bị công nghệ có thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10 – 15% giá thành sản phẩm . Chi phí cho thiết ké và chế tạo đồ gá chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí cho trang bị công nghệ…. Như vậy, đồ gá có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất.

Để phục vụ cho việc phát triển của ngành cơ khí chúng ta phải đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế sản xuất.

Một yếu tos quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo là các tài liệu tham khảo, đặc biệt là các loại sổ tay tra cứu.

Nhằm đáp ứng những nhu cầu bức thiết đó trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất, tác giả đã biên soạn cuốn “ Atlas đồ gá”. Cuốn sách được dùng làm tài liệu cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau khi thiết kế các đồ án môn hoc, đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra nó còn dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí, tại các xí nghiệp sửa chữa các thiết bị công nghiệp khác nhau.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các đồ gá phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình….

Nội dung cuốn sách bao gồm:

- Phân loại đồ gá

- Các chi tiết của đồ gá

- Định vị các chốt tỳ

- Các cơ cấu kẹp chặt

- Các cơ cấu: dẫn hướng, so dao, và phân độ

- Tính lực kẹp và cơ cấu kẹp

- Tính toán các sai số.

- Một số cơ cấu định vị

- Cơ cấu chép hình trên máy phay

- Thiết kế đồ gá

- hiệu quả kinh tế của đồ ga

- Đồ gá gia công trên máy tiện

- Đồ gá gia công trên máy khoan

- Đồ gá gia công trên máy phay

- Đồ gá gia công trên máy doa

- Đồ gá gia công trên máy mài

- Đồ gá gia công trên máy chuốt

- Đồ gá gia công bánh răng

- Đồ gá kiểm tra

- Những yêu cầu kỹ thuật và an toàn của đồ gá.

Trích dẫn

Trần Văn Địch. ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo), Khoa học và kỹ thuật, 2010

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường AutocadGiáo trình thiết kế máy công cụ

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad

Giáo trình thiết kế máy công cụ

Mã QR

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Nội dung

  • Chủ Nhật, 11:16 05/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023

Excel ứng dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán

Chủ Nhật, 10:43 05/03/2023

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Chủ Nhật, 10:39 05/03/2023

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Chủ Nhật, 10:28 05/03/2023