Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad

VB và VBA ngôn ngữ lập trình tự động hoá thiết kế trong môi trường AutoCAD; Tổng quan về VBA trong môi trường CAD; Toán tử và biểu thức; Cấu trúc chương trình; Quản lý môi trường CAD...

Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad

Nguyễn Hồng Thái

Khoa học và kỹ thuật

2008

Tóm tắt

VB và VBA ngôn ngữ lập trình tự động hoá thiết kế trong môi trường ACAD; Tổng quan về VBA trong môi trường CAD; Toán tử và biểu thức; Cấu trúc chương trình; Quản lý môi trường CAD...

Nội dung được thể hiện trong 14 chương như sau:

Chương 1: VB & VBA ngôn ngữ lập trình tự động hóa thiết kế trong môi trường Autocad.

Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường Cad

Chương 3: Toán tử và biểu thức

Chương 4: Cấu trúc chương trình

Chương 5: Quản lý môi trường CAD

Chương 6: Vẽ các đối tượng cơ bản trong môi trường CAD

Chương 7: Hiệu chỉnh các đối tượng

Chương 8: Hình cắt mặt cắt

Chương 9: Lớp và các thuộc tính của lớp

Chương 10: Phát triển ứng dụng với VBA

Chương 11: Ghi kích thước và dung sai

Chương 12: Làm việc với đối tượng Block

Chương 13: Thiết kế mô hình ba chiều

Chương 14: Vẽ các biên dạng phức tạp trong CAD

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Thái. Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad. Khoa học và kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường AutocadGiáo trình thiết kế máy công cụPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng
Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường AutocadGiáo trình thiết kế máy công cụPhân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Mã QR

Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB & VBA trong môi trường Autocad

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:48 27/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The student writer: Editor and critic

Thứ Hai, 09:33 27/02/2023

New 서강 한국어 1B Student's Book = New 서강 한국어 1B Student's Book

Thứ Hai, 09:11 27/02/2023

Glencoe Writer's Choice Grammar and Composition

Thứ Hai, 08:37 27/02/2023

Reward Management: A practical introduction

Thứ Hai, 08:34 27/02/2023

New 서강 한국어 1A Student's Book = New Sogang Korean 1A Student’s Book

Thứ Hai, 08:11 27/02/2023

Video giới thiệu