Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 này gồm 5 chương. Nội dung gồm giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính, mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro, phân tích & quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, mô hình đa nhân số và lý thuyết định giá có lợi. Ngoài ra, cuốn tập 1 này còn có thêm phần phụ lục nêu lên một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính.

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Hoàng Đình Tuấn

Kinh tế Quốc dân

2010

Tóm tắt

Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 này gồm 5 chương. Nội dung gồm giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính, mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro, phân tích & quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, mô hình đa nhân số và lý thuyết định giá có lợi. Ngoài ra, cuốn tập 1 này còn có thêm phần phụ lục nêu lên một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính. Trong mỗi chương tác giả trình bày nhiều thí dụ bằng số và cung cấp hệ thống bài tập để giúp người học vừa có thể lĩnh hội các kiến thức vừa áp dụng trong thực tế.

Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính

+ Chương 2: Mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro

+ Chương 3: Phân tích và quản lý danh mục đầu tư

+ Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn

+ Chương 5: Mô hình đa nhân tố và lý thuyết định giá cơ lợi

+ Chương 6: Phân tích và định giá trái phiếu

+ Chương 7: Phân tích và định giá cổ phiếu

+ Chương 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh.

Trích dẫn

Hoàng Đình Tuấn. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính. Kinh tế quốc dân, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chínhGiáo trình quản trị giá trong doanh nghiệpQuản lý dự án thành công = Successful project management

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Giáo trình quản trị giá trong doanh nghiệp

Quản lý dự án thành công = Successful project management

Mã QR

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Nội dung

  • Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023

Excel ứng dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán

Chủ Nhật, 10:43 05/03/2023

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Chủ Nhật, 10:39 05/03/2023

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Chủ Nhật, 10:28 05/03/2023

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 10:22 05/03/2023

Video giới thiệu