Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 này gồm 5 chương. Nội dung gồm giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính, mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro, phân tích & quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, mô hình đa nhân số và lý thuyết định giá có lợi. Ngoài ra, cuốn tập 1 này còn có thêm phần phụ lục nêu lên một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính.

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Hoàng Đình Tuấn

Kinh tế Quốc dân

2010

Tóm tắt

Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 1 này gồm 5 chương. Nội dung gồm giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính, mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro, phân tích & quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản vốn, mô hình đa nhân số và lý thuyết định giá có lợi. Ngoài ra, cuốn tập 1 này còn có thêm phần phụ lục nêu lên một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính. Trong mỗi chương tác giả trình bày nhiều thí dụ bằng số và cung cấp hệ thống bài tập để giúp người học vừa có thể lĩnh hội các kiến thức vừa áp dụng trong thực tế.

Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích hoạt động của thị trường tài chính

+ Chương 2: Mô hình hóa hoạt động kinh tế có yếu tố rủi ro

+ Chương 3: Phân tích và quản lý danh mục đầu tư

+ Chương 4: Mô hình định giá tài sản vốn

+ Chương 5: Mô hình đa nhân tố và lý thuyết định giá cơ lợi

+ Chương 6: Phân tích và định giá trái phiếu

+ Chương 7: Phân tích và định giá cổ phiếu

+ Chương 8: Phân tích và định giá chứng khoán phái sinh.

Trích dẫn

Hoàng Đình Tuấn. Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính. Kinh tế quốc dân, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chínhGiáo trình quản trị giá trong doanh nghiệpQuản lý dự án thành công = Successful project management

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Giáo trình quản trị giá trong doanh nghiệp

Quản lý dự án thành công = Successful project management

Mã QR

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Nội dung

  • Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023

Excel ứng dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán

Chủ Nhật, 10:43 05/03/2023

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Chủ Nhật, 10:39 05/03/2023

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Chủ Nhật, 10:28 05/03/2023

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 10:22 05/03/2023