Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Cuốn sách Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam để góp phần từng bước hoàn thiện các thị trường bộ phận (thị trường liên ngân hàng, thị trường mở...) của thị trường tiền tệ, đẩy mạnh khả năng thanh khoản và luân chuyển vốn ngắn hạn giữa các thành viên thị trường (đặc biệt là các ngân hàng thương mại), nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc kiểm soát thị trường tiền tệ, tạo điều kiện để thị trường tiền tệ trở thành kênh bán buôn vốn ngắn hạn và dự trữ thứ cấp cũng như trở thành kênh truyền dẫn hiệu quả nhằm chuyển tải tín hiệu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đến thị trường.

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Tô Thị Ánh Dương

Khoa học Xã hội

2016

Tóm tắt

Cuốn sách Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam để góp phần từng bước hoàn thiện các thị trường bộ phận (thị trường liên ngân hàng, thị trường mở...) của thị trường tiền tệ, đẩy mạnh khả năng thanh khoản và luân chuyển vốn ngắn hạn giữa các thành viên thị trường (đặc biệt là các ngân hàng thương mại), nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc kiểm soát thị trường tiền tệ, tạo điều kiện để thị trường tiền tệ trở thành kênh bán buôn vốn ngắn hạn và dự trữ thứ cấp cũng như trở thành kênh truyền dẫn hiệu quả nhằm chuyển tải tín hiệu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đến thị trường.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường tiền tệ và vai trò quản lý, giám sát thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương;

+ Chương 2: Thực trạng thị trường tiền tệ ở Việt Nam;

+ Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam đến năm 2020.

Trích dẫn

Tô Thị Ánh Dương. Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam. Khoa học Xã hội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Phát triển thị trường tiền tệ Việt NamPhân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cycle
Phân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Phân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cyclePhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)

Mã QR

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam

Nội dung

  • Chủ Nhật, 10:28 05/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 10:22 05/03/2023

Strategic Management of Human Resources

Chủ Nhật, 10:08 05/03/2023

Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với MATLAB.

Chủ Nhật, 09:38 05/03/2023

Truyền hình số di động: Công nghệ thiết bị và dịch vụ

Chủ Nhật, 09:14 05/03/2023

Kỹ thuật điều khiển tự động - Tập 2

Chủ Nhật, 08:30 05/03/2023

Video giới thiệu