Strategic Management of Human Resources

The book Strategic Management of Human Resources, 3e, International Edition shows you how through its unique system of concept integration. Most human resources textbooks give you the theories without showing you the connections to real life.

Strategic Management of Human Resources

Jeffrey A. Mello

South Western Educational Publishing

2011

Abstract

The book Strategic Management of Human Resources, 3e, International Edition shows you how through its unique system of concept integration. Most human resources textbooks give you the theories without showing you the connections to real life. This textbook lets you see both sides of human resources: the theory and the application. That way, you will not only get a great grade in class, you will be on your way to success after college as well.

The content of the book include:

+ Part 1: The context of strategic human resource management.

1. An Investment Perspective of Human Resources Management.

2. Social Responsibility and Human Resource Management.

3. Strategic Management.

4. The Evolving/Strategic Role of Human Resource Management.

5. Human Resource Planning.

6. Design and Redesign of Work Systems.

7. Employment Law.

+ Part 2: Implementation of strategic human resource management.

8. Staffing.

9. Training and Development.

10. Performance Management and Feedback.

11. Compensation.

12. Labor Relations.

13. Employee Separation and Retention Management.

14. Global Human Resource Management.

Citation

Jeffrey A. Mello. Strategic Management of Human Resources. South Western Educational Publishing, 2011.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Strategic Management of Human Resources
Strategic Management in the Media Theory to Practice
Understanding Global Trade

Strategic Management of Human Resources

Strategic Management in the Media Theory to PracticeUnderstanding Global Trade

QR code

Strategic Management of Human Resources

Content

  • Chủ Nhật, 10:08 05/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Xử lý ảnh số lý thuyết và thực hành với MATLAB.

Chủ Nhật, 09:38 05/03/2023

Truyền hình số di động: Công nghệ thiết bị và dịch vụ

Chủ Nhật, 09:14 05/03/2023

Kỹ thuật điều khiển tự động - Tập 2

Chủ Nhật, 08:30 05/03/2023

Kỹ thuật điều khiển tự động Tập 1

Chủ Nhật, 08:10 05/03/2023

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Thứ Bảy, 19:16 04/03/2023