Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Tài liệu được sử dụng trong hướng dẫn thực hành cho sinh viên đại học và học viên cao học ngành kỹ thuật môi trường. Nội dung tài liệu được viết nhằm củng cố phần lý thuyết của hai môn học: - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường - Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường đồng thời cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng thực hành trong nghiên cứu về vi sinh vật cũng như phương pháp phân tích một số chỉ tiêu sinh học quan trọng trong xử lý và đánh giá chất lượng môi trường.

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Nguyễn Thị Sơn, Trần Lệ Minh

Nxb. Đại học Bách khoa Hà Nội

2008

Tóm tắt

Tài liệu được sử dụng trong hướng dẫn thực hành cho sinh viên đại học và học viên cao học ngành kỹ thuật môi trường. Nội dung tài liệu được viết nhằm củng cố phần lý thuyết của hai môn học: - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường - Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường đồng thời cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng thực hành trong nghiên cứu về vi sinh vật cũng như phương pháp phân tích một số chỉ tiêu sinh học quan trọng trong xử lý và đánh giá chất lượng môi trường. Phần thí nghiệm chuyên đề giúp sinh viên bước đầu làm quen với các phương pháp xử lý sinh học. Trên cơ sở vận hành, phân tích và tính toán các thông số kỹ thuật thu được, sinh viên có thể đánh giá cũng như xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống xử lý sinh học nước thải.

Tài liệu được biên soạn gồm 4 phần cơ bản

+ Phần 1. Thí nghiệm Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

+ Phần 2. Thí nghiệm Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

+ Phần 3. Thí nghiệm chuyên đề Xử lý sinh học nước thải

+ Phần 4. Phụ lục giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ cho các thí nghiệm trên.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Sơn, Trần Lệ Minh. Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường, Nxb. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trườngCác giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậuQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Mã QR

Tài liệu thí nghiệm vi - hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường

Nội dung

  • Thứ Bảy, 19:16 04/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tài liệu nâng cao và mở rộng kiến thức hóa học

Thứ Bảy, 19:11 04/03/2023

Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Thứ Bảy, 19:06 04/03/2023

500 bài tập hóa học (Đào Hữu Vinh)

Thứ Bảy, 19:00 04/03/2023

Giáo trình hóa đại cương Tập 1

Thứ Bảy, 18:54 04/03/2023

Kỹ thuật hóa học hữu cơ

Thứ Bảy, 18:41 04/03/2023