Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Quản Lý Ngập Lụt Và Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cấu và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm kiểm soát quá trình phát triển. Trình bày các kỹ thuật và công nghệ xử lý chất dinh dưỡng (N,P) có trong nước thải đô thị bao gồm các yêu cầu xử lý nước.

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Trần Văn Mô

Nxb. Xây dựng

2017

Tóm tắt

Quản Lý Ngập Lụt Và Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cấu và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm kiểm soát quá trình phát triển. Trình bày các kỹ thuật và công nghệ xử lý chất dinh dưỡng (N,P) có trong nước thải đô thị bao gồm các yêu cầu xử lý nước.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1: Các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21

+ Chương 2: Quản lý môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế, sinh thái

+ Chương 3: Quản lý ngập lụt đô thị trong thế kỷ 21

+ Chương 4: Quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông hồng

+ Chương 5: Chống ngập lụt và chống ô nhiễm nước mưa

+ Chương 6: Về công nghệ xử lý nước thải và nước mưa đô thị thế kỷ 21

+ Chương 7: Các khái niệm cơ sở về xử lý nước thải bằng công nghệ cao

+ Chương 8: Nhìn lại các dự án thoát nước chống ngập của thành phố lớn ở Việt Nam từ 1995 đến nay

+ Chương 9: Nhìn thoáng qua một số dự án xử lý nước thải đô thị

+ Chương 10: Kinh tế thoát nước đô thị và những vấn đề của chủ đầu tư.

Trích dẫn

Trần Văn Mô. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, Nxb. Xây dựng, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt NamPhương pháp phân tích Sắc ký và chiết táchKiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Mã QR

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:00 01/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Unexpected Everything

Thứ Tư, 15:58 01/03/2023

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Thứ Tư, 15:55 01/03/2023

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Thứ Tư, 15:49 01/03/2023

Mechanical Engineering. Book 1

Thứ Tư, 15:48 01/03/2023

Chemistry of petrochemical processes

Thứ Tư, 15:43 01/03/2023