Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Trọng tâm của Giáo trình Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải là các công nghệ xử lý nước thải. Trong đó nêu rõ về cơ sở lý thuyết của các công nghệ xử lý nước thải, bùn cặn. Mô tả rõ quy trình, công thức tính toán và các chỉ tiêu thiết kế công trình xử lý nước thải.

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Trịnh Xuân Lai

Nxb. Xây dựng

2017

Tóm tắt

Giáo trình Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của tác giả Trịnh Xuân Lai. Đây là cuốn giáo trình được TS. Trịnh Xuân Lai viết dựa trên các kinh nghiệm trực tiếp thiết kế và thẩm định thiết kế các nhà máy xử lý nước thải trong và ngoài nước Cuốn Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của tác giả Trịnh Xuân Lai là tài liệu tra cứu dành cho các kỹ sư chuyên ngành, sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước và các cán bộ công nhân kỹ thuật vận hành nhà máy.

Trọng tâm của Giáo trình Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải là các công nghệ xử lý nước thải. Trong đó nêu rõ về cơ sở lý thuyết của các công nghệ xử lý nước thải, bùn cặn. Mô tả rõ quy trình, công thức tính toán và các chỉ tiêu thiết kế công trình xử lý nước thải.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Nguồn gốc và lưu lượng nước thải

+ Chương 2: Chất lượng nước thải

+ Chương 3: Các phương pháp xử lý và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

+ Chương 4: Các công trình tiền xử lý và xử lý sơ bộ

+ Chương 5: Xử lý sinh học để khử các hơp chất hữu cơ chứa cacbon, nito, photpho

+ Chương 6: Các quy trình xử lý nước thải bằng bể phản ứng hiếu khí

+ Chương 7: Tính toán lựa chọn các thiết bị làm thoáng….

Trích dẫn

Trịnh Xuân Lai. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nxb. Xây dụng, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trìnhGiáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Mã QR

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:55 01/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Thứ Tư, 15:49 01/03/2023

Mechanical Engineering. Book 1

Thứ Tư, 15:48 01/03/2023

Chemistry of petrochemical processes

Thứ Tư, 15:43 01/03/2023

Handbook of Petroleum Processing

Thứ Tư, 15:27 01/03/2023

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 15:21 01/03/2023