Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Cuốn Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững được viết ra nhằm mục đích cung cấp nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng việt về lĩnh vực hóa học xanh cho các sinh viên, học viên cao học làm nghiên cứu về lĩnh vự tổng hợp hữu cơ hay bản tổng hợp tham khảo. Các khái niệm thảo luận trong cuốn sách, bao gồm giảm thiểu chất thải, nguyên liệu xanh, số liệu xanh và thiết kế quy trình an toàn hơn, hiệu quả hơn, cũng như các chất xúc tác vai trò và dung môi trong quá trình tổng hợp cùng một số phản ứng tiêu biểu thường xử dụng trong tổng hợp hữu cơ theo xu hướng hóa học xanh.

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Cuốn Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững được viết ra nhằm mục đích cung cấp nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng việt về lĩnh vực hóa học xanh cho các sinh viên, học viên cao học làm nghiên cứu về lĩnh vự tổng hợp hữu cơ hay bản tổng hợp tham khảo. Các khái niệm thảo luận trong cuốn sách, bao gồm giảm thiểu chất thải, nguyên liệu xanh, số liệu xanh và thiết kế quy trình an toàn hơn, hiệu quả hơn, cũng như các chất xúc tác vai trò và dung môi trong quá trình tổng hợp cùng một số phản ứng tiêu biểu thường xử dụng trong tổng hợp hữu cơ theo xu hướng hóa học xanh.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Hóa học xanh và sự phát triển bền vững

+ Chương 2: Các nguyên tắc của hóa học xanh

+ Chương 3: Nguồn nguyên liệu xanh

+ Chương 4: Một số phản ứng hóa học

+ Chương 5: Xúc tác có khả năng thu hồi và tái sử dụng

+ Chương 6: Dung môi xanh trong tổng hợp hữu cơ

+ Chương 7: Phương pháp vi sóng, siêu âm trong tổng hợp hữu cơ.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Mai. Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vữngGiáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khíGiáo trình hóa học môi trường

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Giáo trình hóa học môi trường

Mã QR

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:21 01/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lớp phủ vô cơ - những phát triển gần đây và ứng dụng

Thứ Tư, 15:16 01/03/2023

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Thứ Tư, 15:09 01/03/2023

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

Thứ Tư, 14:44 01/03/2023

Glencoe Exploring careers, Third edition

Thứ Tư, 14:31 01/03/2023

新完全マスター聴解 日本語能力試験N1 = Shinkanzen Master Nghe hiểu Năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Tư, 14:25 01/03/2023