Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Cuốn sách này giới thiệu những vấn đề cơ bản về ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép, trong đó tập trung vào các phương pháp đánh giá trạng thái ăn mòn của cốt thép và các kỹ thuật điện hóa tiên tiến để bảo vệ và phục hồi các kết cấu bế tông cốt thép bị nhiễm clorua ở vùng ven biển. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và vật liệu nano để bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông cốt thép cũng được trình bày tổng quát.

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Nguyễn Tuấn Anh; Trần Đại Lâm; Nguyễn Thế Hữu

Nxb. Khoa học tự nhiên và Xã hội

2016

Tóm tắt

Cuốn sách này giới thiệu những vấn đề cơ bản về ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép, trong đó tập trung vào các phương pháp đánh giá trạng thái ăn mòn của cốt thép và các kỹ thuật điện hóa tiên tiến để bảo vệ và phục hồi các kết cấu bế tông cốt thép bị nhiễm clorua ở vùng ven biển. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và vật liệu nano để bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông cốt thép cũng được trình bày tổng quát.

Cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai, liên quan đến ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép.

Nội dung chính gồm 6 chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về ăn mòn bê tông

+ Chương 2: Đại cương về ăn mòn cốt thép

+ Chương 3: Các phương pháp đo đạc, đánh giá trạng thái ăn mòn cốt thép

+ Chương 4: Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông

+ Chương 5: Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép

+ Chương 6: Công nghệ và vật liệu nano để bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông cốt thép.

Trích dẫn

Nguyễn Tuấn Anh; Trần Đại Lâm; Nguyễn Thế Hữu. Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép, Nxb. Khoa học tự nhiên và Xã hội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép Career paths - Environmental EngineeringCareer paths - Environmental Science - Book 1

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Career paths - Environmental Engineering

Career paths - Environmental Science - Book 1

Mã QR

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:09 01/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

Thứ Tư, 14:44 01/03/2023

Glencoe Exploring careers, Third edition

Thứ Tư, 14:31 01/03/2023

新完全マスター聴解 日本語能力試験N1 = Shinkanzen Master Nghe hiểu Năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Tư, 14:25 01/03/2023

新完全マスター文法 日本語能力試験N1 = Shinkanzen Master Ngữ pháp Năng lực Nhật ngữ JLPT N1

Thứ Tư, 14:02 01/03/2023

進学する留学生のための面接 = Phỏng vấn để học lên dành cho du học sinh

Thứ Tư, 13:33 01/03/2023