Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

The book Inc. magazine calls one of "the best, clearest guides to the numbers" on the market.

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

Karen Berman

Harvard Business Review Press

2013

Abstract

The book Inc. magazine calls one of "the best, clearest guides to the numbers" on the market.

Inc. magazine calls it one of "the best, clearest guides to the numbers" on the market. Readers agree, saying it's exactly "what I need to know" and calling it a "must-read" for decision makers without expertise in finance.

Since its release in 2006, Financial Intelligence has become a favorite among managers who need a guided tour through the numbers--helping them to understand not only what the numbers really mean, but also why they matter.

This new, completely updated edition brings the numbers up to date and continues to teach the basics of finance to managers who need to use financial data to drive their business. It also addresses issues that have become even more important in recent years--including questions around the financial crisis and those around broader financial and accounting literacy.

Accessible, jargon-free, and filled with entertaining stories of real companies, Financial Intelligence gives nonfinancial managers the confidence to understand the nuance beyond the numbers--to help bring everyday work to a new level.

Citation

Karen Berman. Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean, Harvard Business Review Press, 2013

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really meanCitrix XenAppTM platinum edition advanced concepts : The official guideCorporate Information Strategy and Management
Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really meanCitrix XenAppTM platinum edition advanced concepts : The official guideCorporate Information Strategy and Management

QR code

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

Content

  • Thứ Tư, 14:44 01/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Glencoe Exploring careers, Third edition

Thứ Tư, 14:31 01/03/2023

新完全マスター聴解 日本語能力試験N1 = Shinkanzen Master Nghe hiểu Năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Tư, 14:25 01/03/2023

新完全マスター文法 日本語能力試験N1 = Shinkanzen Master Ngữ pháp Năng lực Nhật ngữ JLPT N1

Thứ Tư, 14:02 01/03/2023

進学する留学生のための面接 = Phỏng vấn để học lên dành cho du học sinh

Thứ Tư, 13:33 01/03/2023

DEBT capital markets in China

Thứ Tư, 13:26 01/03/2023