Career paths - Environmental Engineering

Career Paths: Environmental Engineering is a new educational resource for environmental engineering professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers stepby-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Environmental Engineering addresses topics including aspects of environmental engineering such as ecosystems, irrigation, water treatment, air pollutants and career options.

Career paths - Environmental Engineering

Evans,Virginia, Dooley,Jenny, Rodgers,Kenneth

Nxb. Express Publishing

2013

Abstract

Career Paths: Environmental Engineering is a new educational resource for environmental engineering professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers stepby-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Environmental Engineering addresses topics including aspects of environmental engineering such as ecosystems, irrigation, water treatment, air pollutants and career options.

The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production.

Included Features

+ A variety of realistic reading passages

+ Career-specific dialogues

+ 45 reading and listening comprehension checks

+ Over 400 vocabulary terms and phrases

+ Guided speaking and writing exercises

+ Complete glossary of terms and phrases

Citation

Evans,Virginia, Dooley,Jenny, Rodgers,Kenneth. Career paths - Environmental Engineering, Nxb. Express Publishing, 2013.

Collection

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Related document

Career paths - Environmental EngineeringSinh thái học và bảo vệ môi trườngGiáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Career paths - Environmental Engineering

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

QR code

Career paths - Environmental Engineering

Content

  • Thứ Bảy, 15:03 25/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cơ sở hóa học lập thể

Thứ Bảy, 14:57 25/02/2023

Công nghệ sơn

Thứ Bảy, 14:48 25/02/2023

Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm Uban lakes and ponds technical management and pollution control

Thứ Bảy, 14:37 25/02/2023

Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 2

Thứ Bảy, 14:30 25/02/2023

Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 1

Thứ Bảy, 14:24 25/02/2023