Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của con người ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển dân số và kinh tế, đặc biệt là trong xã hội công nghiệp. Cùng với các dạng chất thải khác như nước thải và khí thải, chất thải rắn nếu không được quản lý và xử lý nghiêm túc sẽ gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Do đó, chất thải rắn đã trở thành vấn đề bức xúc đối với toàn xã hội và cần được sự quan tâm quản lý, thu gom triệt để, vận chuyển an toàn và xử lý hiệu quả, về kỹ thuật lẫn kinh tế. Vì vậy, quản lý và xử lý chất thải rắn là một nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành quản lý cũng như kỹ thuật môi trường.

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Nguyễn Văn Phước

Nxb. Xây dựng

2017

Tóm tắt

Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của con người ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển dân số và kinh tế, đặc biệt là trong xã hội công nghiệp. Cùng với các dạng chất thải khác như nước thải và khí thải, chất thải rắn nếu không được quản lý và xử lý nghiêm túc sẽ gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Do đó, chất thải rắn đã trở thành vấn đề bức xúc đối với toàn xã hội và cần được sự quan tâm quản lý, thu gom triệt để, vận chuyển an toàn và xử lý hiệu quả, về kỹ thuật lẫn kinh tế. Vì vậy, quản lý và xử lý chất thải rắn là một nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành quản lý cũng như kỹ thuật môi trường.

Quyển sách này nhằm mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý và các công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị cho sinh viên ngành môi trường.

Quyển sách này gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Trình bày các khái niệm về chất thải rắn

+ Chương 2: Nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất của chất thải rắn

+ Chương 3: Hệ thống thu gom chất thải rắn

+ Chương 4: Hệ thông trung chuyển và vận chuyển

+ Chương 5: Các phương pháp xử lý chất thải rắn

+ Chương 6: Tái chế chất thải rắn

+ Chương 7: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ

+ Chương 8: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

+ Chương 9: Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Phước. Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn , Nxb Xây dựng, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắnĐộc học môi trường cơ bảnĐộc học môi trường: Phần chuyên đề

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Độc học môi trường cơ bản

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Mã QR

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:59 17/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Hóa sinh công nghiệp

Thứ Sáu, 11:52 17/02/2023

Giáo trình hoá keo (Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành hoá học, sinh - kỹ thuật nông nghiệp)

Thứ Sáu, 11:40 17/02/2023

Giáo trình Hóa học Polyme

Thứ Sáu, 11:25 17/02/2023

Giáo trình hóa học đại cương

Thứ Sáu, 11:21 17/02/2023

Giáo trình hóa học các hợp chất cao phân tử

Thứ Sáu, 11:15 17/02/2023