Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Sách Độc học môi trường Phần Chuyên đề đã đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến nhất trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng ngày thiếu khoa học của chúng ta. Để hạn chế, phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, chúng ta cần có những hiểu biết về các loại độc chất môi trường (chứ không phải chỉ là y tế), về nguồn gốc phát sinh, hoạt động trong môi trường.

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Lê Huy Bá (cb)

Nxb. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Sách Độc học môi trường Phần Chuyên đề đã đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến nhất trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng ngày thiếu khoa học của chúng ta. Để hạn chế, phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, chúng ta cần có những hiểu biết về các loại độc chất môi trường (chứ không phải chỉ là y tế), về nguồn gốc phát sinh, hoạt động trong môi trường.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 0: Tổng quan về độc học môi trường

+ Chương 1: Độc học môi trường về DIOXIN

+ Chương 2: Độc học môi trường về thuốc bảo vệ thực vật

+ Chương 3: Khả năng hấp phụ và phóng thích của keo sét

+ Chương 4: Ảnh hưởng của một số kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật

+ Chương 5: Độc học môi trường về Cadimi

+ Chương 6: Độc học môi trường về Chì

+ Chương 7: Độc học môi trường về Arsen

+ Chương 8: Độc học môi trường về thủy ngân

+ Chương 9: Độc học môi trường về Lưu huỳnh và hợp chất

+ Chương 10: Độc học môi trường về Amilang

+ Chương 11: Độc học môi trường về Bụi

+ Chương 12: Độc học môi trường về thuốc lá

+ Chương 13: Nhiễm độc bởi thực phẩm…

Trích dẫn

Lê Huy Bá (cb). Độc học môi trường Phần chuyên đề, Nxb. Đại học Quốc TP Hồ Chí Minh, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Độc học môi trường: Phần chuyên đề Natural Gas Processing: Technology and Engineering DesignSustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Natural Gas Processing : Technology and Engineering Design

Sustainable plastics: Environmental assessments of biobased, biodegradable, and recycled plastics

Mã QR

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:38 17/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The design of CMOS radio-frequency integrated circuits

Thứ Sáu, 09:35 17/02/2023

Fundamentals of microelectronics with robotics and bioengineering applications (third edition)

Thứ Sáu, 09:19 17/02/2023

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 09:19 17/02/2023

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Thứ Sáu, 09:14 17/02/2023

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Thứ Sáu, 09:03 17/02/2023