Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Cuốn sách Sinh thái học và bảo vệ môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của sinh thái học; các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Nội dung của cuốn sách trình bày đại cương về sinh thái học, hệ sinh thái, các quy luật sinh thái học, vòng tuần hoàn sinh học. Đồng thời, cuốn sách còn giới thiệu cho người học nội dung về sinh thái học nguồn nước, sinh thái học trong các công trình xử lý nước thải và sinh thái học đô thị.

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo

Nxb. Xây dựng

2018

Tóm tắt

Cuốn sách Sinh thái học và bảo vệ môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của sinh thái học; các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Nội dung của cuốn sách trình bày đại cương về sinh thái học, hệ sinh thái, các quy luật sinh thái học, vòng tuần hoàn sinh học. Đồng thời, cuốn sách còn giới thiệu cho người học nội dung về sinh thái học nguồn nước, sinh thái học trong các công trình xử lý nước thải và sinh thái học đô thị.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về sinh thái học,

+ Chương 2: Hệ sinh thái,

+ Chương 3: Các quy luật sinh thái học,

+ Chương 4: Các vòng tuần hoàn sinh học

+ Chương 5: Sinh thái học nguồn nước

+ Chương 6: Sinh thái học trong các công trình xử lý nước thải

+ Chương 7: Sinh thái học đô thị

+ Chương 8: Đánh giá tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ

+ Chương 9: Hệ thống quan trắc chất lượng môi trường, các biện pháp bảo vệ và quản lý môi trường

+ Chương 10: Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước

+ Chương 11: Ô nhiễm và bảo vệ khí quyển

+ Chương 12: Ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất

+ Chương 13: Chất phóng xạ và ô nhiễm môi trường

Trích dẫn

Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo. Sinh thái học và bảo vệ môi trường, Nxb. Xây dựng, 2018.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Sinh thái học và bảo vệ môi trườngFundamentals of Petroleum RefiningNew Food Product Development

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Fundamentals of Petroleum Refining

New Food Product Development

Mã QR

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:19 17/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Thứ Sáu, 09:14 17/02/2023

Quan trắc Chất lượng Môi trường

Thứ Sáu, 09:03 17/02/2023

Practical SCADA for industry

Thứ Sáu, 09:02 17/02/2023

Microelectronic circuits: Analysis and design ( Third edition)

Thứ Sáu, 08:51 17/02/2023

Fashion: concept to catwalk

Thứ Sáu, 08:51 17/02/2023