Độc học môi trường cơ bản

Độc học môi trường cơ bản là cuốn sách về độc chất học môi trường đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở Việt Nam. Nhiều khái niệm mới về độc chất, độc tố được giới thiệu trong công trình này.

Độc học môi trường cơ bản

Lê Huy Bá (cb)

Nxb. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mọi loại độc chất, độc tố đều được phân tích rõ về nguồn gốc, tính chất và biện pháp phòng chống. Sách cũng đưa ra nhiều dẫn chứng minh họa cụ thể.

Độc học môi trường cơ bản là cuốn sách về độc chất học môi trường đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở Việt Nam. Nhiều khái niệm mới về độc chất, độc tố được giới thiệu trong công trình này.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Tổng quang về độc học môi trường

+ Chương 2: Độc học môi trường đất, trầm tích

+ Chương 3: Độc học môi trường nước

+ Chương 4: Độc học môi trường không khí

+ Chương 5: Độc chất kim loại nặng

+ Chương 6: Độc tố sinh học

+ Chương 7: Chất độc hóa học

+ Chương 8: Chất độc trong chiến tranh

+ Chương 9: Tích lũy, phản xạ của sinh vật với độc chất, độc tố

+ Chương 10: Một số quá trình gây độc

+ Chương 11: Độc chất môi trường và bệnh ung thư

+ Chương 12: Độc tố môi trường vi khuẩn bệnh than.

Trích dẫn

Lê Huy Bá (cb). Độc học môi trường cơ bản, Nxb. Đại học Quốc TP Hồ Chí Minh, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Độc học môi trường cơ bảnXử lý nước thải công nghiệpEnvironmental management for sustainable development

Độc học môi trường cơ bản

Xử lý nước thải công nghiệp

Environmental management for sustainable development

Mã QR

Độc học môi trường cơ bản

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:46 17/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Thứ Sáu, 09:38 17/02/2023

The design of CMOS radio-frequency integrated circuits

Thứ Sáu, 09:35 17/02/2023

Fundamentals of microelectronics with robotics and bioengineering applications (third edition)

Thứ Sáu, 09:19 17/02/2023

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 09:19 17/02/2023

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Thứ Sáu, 09:14 17/02/2023