Career paths - Environmental Science - Book 1

The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production. The contents of the book include: The earth: Structure and spheres; landforms; ecosysterms: components; Trophic levels; Terestrial biomes; aquatic systems 1, aquatic systems 2...

Career paths - Environmental Science - Book 1

Virginia Evans, Jenny Dooley, Dr. Ellen Blum

Nxb. Express Publishing

2013

Abstract

Career Paths: Environmental Science is a new educational resource for environmental science professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers stepby-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Environmental Science addresses topics including the parts of the environment, natural resource management, biodiversity, pollution and climate change.

The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production.

The contents of the book include: The earth: Structure and spheres; landforms; ecosysterms: components; Trophic levels; Terestrial biomes; aquatic systems 1, aquatic systems 2...

Citation

Virginia Evans, Jenny Dooley, Dr. Ellen Blum. Career paths - Environmental Science - Book 1, Nxb. Express Publishing, 2013.

Collection

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Related document

Career paths - Environmental Science - Book 1Giáo trình công nghệ sinh học môi trường: Lý thuyết và ứng dụngKỹ thuật môi trường

Career paths - Environmental Science - Book 1

Giáo trình công nghệ sinh học môi trường: Lý thuyết và ứng dụng

Kỹ thuật môi trường

QR code

Career paths - Environmental Science - Book 1

Content

  • Thứ Bảy, 15:08 25/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Career paths - Environmental Engineering

Thứ Bảy, 15:03 25/02/2023

Cơ sở hóa học lập thể

Thứ Bảy, 14:57 25/02/2023

Công nghệ sơn

Thứ Bảy, 14:48 25/02/2023

Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm Uban lakes and ponds technical management and pollution control

Thứ Bảy, 14:37 25/02/2023

Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 2

Thứ Bảy, 14:30 25/02/2023