Kỹ thuật môi trường

Vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay đang trở nên bức xúc hơn bao giờ hết, là vấn đề chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, và để hoàn thành nhiệm vụ mang tính chiến lược đó, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực môi trường. Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành khoa học, công nghệ và quản lý môi trường.

Kỹ thuật môi trường

Lâm Minh Triết (cb)

Nxb. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2015

Tóm tắt

Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực chuyên ngành công nghệ và quản lý môi trường ở các trường đại học, đáp ứng nhu cầu bức xúc của công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng bền vững.

Vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay đang trở nên bức xúc hơn bao giờ hết, là vấn đề chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, và để hoàn thành nhiệm vụ mang tính chiến lược đó, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực môi trường. Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành khoa học, công nghệ và quản lý môi trường.

Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành khoa học , công nghệ và quản lý môi trường.

Nội dung quyển sách gồm bốn phần:

+ Phần thứ 1: Khoa học cơ sở ứng dụng trong kỹ thuật môi trường với năm chương: hóa học, vi sinh học, thủy lực, chỉ tiêu môi trường và quản lý chất lượng nước;

+ Phần thứ 2: Kỹ thuật môi trường nước gồm hai nội dung: kỹ thuật xử lý nước thiên nhiên, kỹ thuật và công nghệ xử lý nước thải;

+ Phần thứ 3: Kỹ thuật môi trường không khí gồm các nội dung: ô nhiễm không khí, hệ thống thông gió và vận chuyển không khí, kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm do tiếng ồn và kỹ thuật chống ồn;

+ Phần thứ 4: Chất thải rắn, chất thải nguy hại và giảm thiểu chất thải gồm các nội dung: quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp.

Trích dẫn

Lâm Minh Triết (cb). Kỹ thuật môi trường, Nxb. Đại học Quốc, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật môi trườngSinh thái học và bảo vệ môi trườngĐộc học môi trường: Phần chuyên đề

Kỹ thuật môi trường

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Độc học môi trường: Phần chuyên đề

Mã QR

Kỹ thuật môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:06 21/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

会話に挑戦!中級前期からの日本語ロールプレイ = Thách thức hội thoại! Nhập vai tiếng Nhật tiền trung cấp

Thứ Ba, 14:03 21/02/2023

Giáo trình kỹ thuật cảm biến

Thứ Ba, 14:00 21/02/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 3

Thứ Ba, 13:53 21/02/2023

Định giá môi trường

Thứ Ba, 13:50 21/02/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 1 (2010)

Thứ Ba, 13:46 21/02/2023