Định giá môi trường

Cuốn sách trình bày phương pháp nghiên cứu từ bốn mạng lưới kinh tế môi trường tầm khu vực của IDRC sử dụng nhằm giải quyết những vấn đề trong nhiều lĩnh vực, những kết luận thấu đáo sau hơn 15 năm nghiên cứu và đánh giá tầm ảnh hưởng đến chính sách sách và cộng đồng nghiên cứu. Bày tỏ quan điểm về tương lai của kinh tế môi trường ở các vùng đang phát triển trên thế giới

Định giá môi trường

David Glover

Thuận Hóa

2010

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày phương pháp nghiên cứu từ bốn mạng lưới kinh tế môi trường tầm khu vực của IDRC sử dụng nhằm giải quyết những vấn đề trong nhiều lĩnh vực, những kết luận thấu đáo sau hơn 15 năm nghiên cứu và đánh giá tầm ảnh hưởng đến chính sách sách và cộng đồng nghiên cứu. Bày tỏ quan điểm về tương lai của kinh tế môi trường ở các vùng đang phát triển trên thế giới

- Phần 1: Khái quát một số ý tưởng và nguyên tắc trọng tâm của kinh tế môi trường và tìm hiểu sự phát triển của các mạng lưới khu vực được thành lập để thúc đẩy cách tiếp cận này ở các nước đang phát triển.

- Phần 2: Kinh tế môi trường trong thực tiễn: ba mươi câu chuyện minh họa cho những vấn đề kinh tế môi trường có thể giải đáp. Các câu chuyện này mô tả công trình của các nhà nghiên cứu ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh và cho biết ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu trong việc cải thiện chính sách môi trường

- Phần 3: Những nhà đổi mới tiên phong; Miêu tử chi tiết cách thức các mạng lưới kinh tế môi trường hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát triển kỹ năng, giới thiệu các cá nhân kiệt xuất, những người thực hiện các nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực mới

- Phần 4: Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển cho tương lai: Những bài học rút ra trong 15 năm nỗ lực của IDRC nhằm xây dựng lĩnh vực kinh tế môi trường ở các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, chương trình cũng đề cập đến tương lai của kinh tế môi trường một khi các nguyên tawcskinh tế được áp dụng vào những nơi nó có thể hỗ trợ bảo vệ môi trưởng một cách hiệu quả, hợp lý và ít tốn kém hơn

Trích dẫn

David Glover. Định giá môi trường. Thuận Hóa, 2010

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Định giá môi trườngGiáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình Tổ chức và định mức lao động
Định giá môi trườngGiáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình Tổ chức và định mức lao động

Mã QR

Định giá môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:50 21/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập vật lý đại cương Tập 1 (2010)

Thứ Ba, 13:46 21/02/2023

Bài tập đàn hồi ứng dụng

Thứ Ba, 13:40 21/02/2023

Language testing and Assessment

Thứ Ba, 13:29 21/02/2023

Computational Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering

Thứ Ba, 13:19 21/02/2023

Glass - ceramic technology

Thứ Ba, 13:00 21/02/2023