Giáo trình hóa học môi trường

Cuốn "Giáo trình hóa học môi trường" gồm 6 chương trình bày các vấn đề: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường, môi trường thủy quyển, môi trường khí quyển, môi trường thạch quyển, độc hóa học và công nghệ môi trường. Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập tính toán, bao trùm toàn bộ kiến thjức cốt lõi của chương trình. Đây là giáo trình cơ sở hoá học môi trường đơợc trình bày một cách tổng hợp, cô đọng và được tích luỹ, chọn lọc những dữ liệu mới ở trong và ngoài nước. Cuối cùng là phần phụ trương. Phần này nêu lên những thảm hoạ khủng khiếp của môi trường xảy ra trên Trái đất của chúng ta và những bài học kinh nghiệm.

Giáo trình hóa học môi trường (Dùng cho SV khoa hóa học, CNHH môi trường các trường Đại học, cao đẳng...)

Đặng Đình Bách (cb)

Nxb. Khoa học kỹ thuật

2016

Tóm tắt

Hoá học môi trường là một môn khoa học đa ngành bao gồm hoá học, vật lí, khoa học về sự sống, nông học, y học, sức khoẻ cộng đồng và các ngành về công nghệ sạch. Vì vậy việc xây dựng chương trình và giáo trình về giáo dục môi trường trong các cấp học, bậc học đã được Nhà nước ta, các bộ, các ngành có liên quan và các nhà trường quan tâm.

Cuốn "Giáo trình hóa học môi trường" gồm 6 chương trình bày các vấn đề: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường, môi trường thủy quyển, môi trường khí quyển, môi trường thạch quyển, độc hóa học và công nghệ môi trường. Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập tính toán, bao trùm toàn bộ kiến thjức cốt lõi của chương trình. Đây là giáo trình cơ sở hoá học môi trường đơợc trình bày một cách tổng hợp, cô đọng và được tích luỹ, chọn lọc những dữ liệu mới ở trong và ngoài nước. Cuối cùng là phần phụ trương. Phần này nêu lên những thảm hoạ khủng khiếp của môi trường xảy ra trên Trái đất của chúng ta và những bài học kinh nghiệm.

Nội dung trình bày:

+ Chương 1: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường

+ Chương 2: Môi trường khí quyển

+ Chương 3: Môi trường thủy quyển

+ Chương 4: Môi trường thạch quyển

+ Chương 5: Độc hóa học

+ Chương 6: Công nghệ môi trường.

Trích dẫn

Đặng Đình Bách (cb). Giáo trình hóa học môi trường Dùng cho SV khoa hóa học, CNHH môi trường các trường Đại học, cao đẳng..., Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa học môi trườngSinh thái học và bảo vệ môi trườngGiáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Giáo trình hóa học môi trường

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Mã QR

Giáo trình hóa học môi trường

Nội dung

  • Thứ Bảy, 16:07 25/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Bảy, 16:01 25/02/2023

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Thứ Bảy, 15:55 25/02/2023

Công nghệ sinh học (tập năm) công nghệ vi sinh và môi trường

Thứ Bảy, 15:48 25/02/2023

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Thứ Bảy, 15:43 25/02/2023

Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa lò nung Clinke xi măng và lò nung nấu thủy tinh và frit

Thứ Bảy, 15:37 25/02/2023

Video giới thiệu