Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Nội dung cuốn sách được tổng hợp và cô đọng từ khối lượng lớn thông tin về công nghệ và thiết bị sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa học và cơ học, nhằm cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản và cập nhật, cung cấp thông tin cần thiết cho độc giả trong học tập, công tác.

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Lê Quang Diễn

Nxb. ĐH Bách khoa Hà Nội

2015

Tóm tắt

Công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp chế biến trọng yếu của nền kinh tế quốc dân, sứ dụng nguồn nguyên liệu chính là gỗ, tre nứa, rơm rạ, bã mía, để sản xuất ra các sản phẩm giấy đa dạng, như giấy in, giấy viết, giấy bao bì, giấy vệ sinh,phục vụ nhu cầu trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, quốc phòng, văn hóa đến những nhu cầu đời sống sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của con người.

Nội dung cuốn sách được tổng hợp và cô đọng từ khối lượng lớn thông tin về công nghệ và thiết bị sản xuất bột giấy bằng phương pháp hóa học và cơ học, nhằm cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản và cập nhật, cung cấp thông tin cần thiết cho độc giả trong học tập, công tác.

Nội dung gồm 6 phần:

+ Phần 1: Mở đầu

+ Phần 2: Nguyên liệu sản xuất bột giấy

+ Phần 3: Xử lý nguyên liệu gỗ và phi gỗ cho sản xuất bột giấy

+ Phần 4: Phương pháp nấu kiềm

+ Phần 5: Phương pháp sản xuất bột bắn hóa

+ Phần 6: Phương pháp sản xuất bột cơ.

Trích dẫn

Lê Quang Diễn. Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy, Nxb. ĐH Bách khoa Hà Nội, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấyGiáo trình quản lý và xử lý chất thải rắnSinh thái học và bảo vệ môi trường

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Sinh thái học và bảo vệ môi trường

Mã QR

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:43 25/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa lò nung Clinke xi măng và lò nung nấu thủy tinh và frit

Thứ Bảy, 15:37 25/02/2023

Basic Technical English For Chemical and Environmental Engineering

Thứ Bảy, 15:31 25/02/2023

Career Paths Petroleum I

Thứ Bảy, 15:14 25/02/2023

Principles of Toxicology : Environmental and Industrial Applications

Thứ Bảy, 15:10 25/02/2023

Career paths - Environmental Science - Book 1

Thứ Bảy, 15:08 25/02/2023