Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Cuốn sách Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình, cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các ảnh hưởng sức khỏe do phơi nhiêm với các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí bên trong công trình, cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Nguyễn Đức Lượng

Nxb. Xây dựng

2018

Tóm tắt

Cuốn sách Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình, cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các ảnh hưởng sức khỏe do phơi nhiêm với các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí bên trong công trình, cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình. Trong phạm vi nội dung của cuốn sách này, thuật ngữ “công trình ” được hiểu là các công trình dân dụng và công trĩnh công cộng như nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện... Cuốn sách này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, học tập đối với sinh viên, học viên cao học thuộc các ngành và chuyên ngành có liên quan như Kỹ thuật Môi trường Đô thị, Hệ thống Kỹ thuật trong công trình, Môi trường và Đô thị bền vững, Quản lý Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng... của Trường Đại học Xây dựng và các trường Đại học khác, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hoạt động trong các lĩnh vực như tư vấn thiết kế và xây dựng công trình, vận hành và quản lý công trình, thiết kế và thi công lắp đặt các hệ thống kỹ thuật trong công trình, xử lý ô nhiễm không khí bên trong công trình, quản lý chất lượng môi trường không khí...

Nội dung gồm 4 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu chung

+ Chương 2: Các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình và nguồn phát thải của chúng

+ Chương 3: Khảo sát và đánh giá chất lượng không khí bên trong công trình

+ Chương 4: Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình.

Trích dẫn

Nguyễn Đức Lượng. Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình, Nxb. Xây dựng, 2018.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trìnhGiáo trình công nghệ sinh học môi trường: Lý thuyết và ứng dụngKỹ thuật môi trường

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Giáo trình công nghệ sinh học môi trường: Lý thuyết và ứng dụng

Kỹ thuật môi trường

Mã QR

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:55 25/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Công nghệ sinh học (tập năm) công nghệ vi sinh và môi trường

Thứ Bảy, 15:48 25/02/2023

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Thứ Bảy, 15:43 25/02/2023

Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa lò nung Clinke xi măng và lò nung nấu thủy tinh và frit

Thứ Bảy, 15:37 25/02/2023

Basic Technical English For Chemical and Environmental Engineering

Thứ Bảy, 15:31 25/02/2023

Career Paths Petroleum I

Thứ Bảy, 15:14 25/02/2023