Handbook of Petroleum Processing

This handbook describes and discusses the features that make up the petroleum refining industry. It begins with a description of the crude oils and their nature, and continues with the saleable products from the refining processes, with a review of the environmental impact. There is a complete overview of the processes that make up the refinery with a brief history of those processes. It also describes design technique, operation, and, in the case of catalytic units, the chemistry of the reaction routes. These discussions are supported by calculation procedures and examples, sufficient to enable input to modern computer simulation packages.

Handbook of Petroleum Processing

DAVID S. J. “STAN” JONES, PETER R. PUJADO´

Nxb. Springer

2006

Abstract

This handbook describes and discusses the features that make up the petroleum refining industry. It begins with a description of the crude oils and their nature, and continues with the saleable products from the refining processes, with a review of the environmental impact. There is a complete overview of the processes that make up the refinery with a brief history of those processes. It also describes design technique, operation, and, in the case of catalytic units, the chemistry of the reaction routes. These discussions are supported by calculation procedures and examples, sufficient to enable input to modern computer simulation packages.

An introduction to crude oil and its processing; Petroleum products and a refinery configuration; The atmospheric and vacuum crude distillation units; The distillation of the ‘Light Ends’ from crude oil; Catalytic reforming; Fluid catalytic cracking (FCC); Distillate hydrocracking; Hydrotreating; Gasoline components; Refinery gas treating processes; Upgrading the ‘Bottom of the Barrel’; The non-energy refineries; Support systems common to most refineries; Environmental control and engineering in petroleum refining; Refinery safety measures and handling of hazardous materials; Quality control of products in petroleum refining; Economics—Refinery planning, economics, and handing new projects; Economic analysis; Process equipment in petroleum refining; A dictionary of terms and expressions;

Citation

DAVID S. J. “STAN” JONES, PETER R. PUJADO´. Handbook of Petroleum Processing, Nxb. Springer, 2006.

Collection

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Related document

Handbook of Petroleum ProcessingKiểm soát chất lượng không khí bên trong công trìnhPhương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Handbook of Petroleum Processing

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

QR code

Handbook of Petroleum Processing

Content

  • Thứ Tư, 15:27 01/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 15:21 01/03/2023

Lớp phủ vô cơ - những phát triển gần đây và ứng dụng

Thứ Tư, 15:16 01/03/2023

Ăn mòn và bảo vệ bê tông cốt thép

Thứ Tư, 15:09 01/03/2023

Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean

Thứ Tư, 14:44 01/03/2023

Glencoe Exploring careers, Third edition

Thứ Tư, 14:31 01/03/2023