Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Cuốn Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách, góp phần phục vụ công tác đào tạo sinh viên đại học, thạc sỹ, tiến sỹ về chuyên ngành Hoá phân tích và đáp ứng một phần nào nhu cầu của nhiều cán bộ đang muốn tìm hiểu về kỹ thuật phân tích   GC, HPLC, HPCE và các kỹ thuật chiết tách trong phân tích, cũng như một số bạn đọc cần tìm hiểu và học hỏi về các kỹ thuật phân tích này.

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Phạm Luận

Nxb. Bách khoa Hà Nội

2014

Tóm tắt

Sắc ký và tách chiết là các kỹ thuật tách và xác định các chất trong Hóa học phân tích hiện đại, nó bao gồm sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), điện di mao quản hiệu năng cao (HPCE), sắc ký khí (GC) và các kỹ thuật chiết lỏng - lỏng (LLEx), chiết pha rắn (SPE). Các kỹ thuật sắc ký và tách chiết này là một phần quan trọng của Hóa học phân tích hiện đại, đặc biệt là trong phân tích lượng nhỏ và lượng vết các chất.

Sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí, điện di mao quản là những kỹ thuật tách và xác định đồng thời các chất trong một hỗn hợp mẫu.

Cuốn Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách, góp phần phục vụ công tác đào tạo sinh viên đại học, thạc sỹ, tiến sỹ về chuyên ngành Hoá phân tích và đáp ứng một phần nào nhu cầu của nhiều cán bộ đang muốn tìm hiểu về kỹ thuật phân tích GC, HPLC, HPCE và các kỹ thuật chiết tách trong phân tích, cũng như một số bạn đọc cần tìm hiểu và học hỏi về các kỹ thuật phân tích này.

Nội dung cuốn sách gồm những chương chính như sau:

+ Chương 1: Sắc ký lỏng hiệu năng cao

+ Chương 2: Cơ sở lý thuyết Điện di mao quản hiệu năng cao (HPCE);

+ Chương 3: Những vấn đề cơ sở của kỹ thuật phân tích Sắc ký khí

+ Chương 4: Một số vấn đề cơ sở của sự chiết trong phân tích.

Trích dẫn

Phạm Luận. Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách, Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết táchGiáo trình quản lý và xử lý chất thải rắnĐộc học môi trường cơ bản

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Độc học môi trường cơ bản

Mã QR

Phương pháp phân tích Sắc ký và chiết tách

Nội dung

  • Thứ Bảy, 16:12 25/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình hóa học môi trường

Thứ Bảy, 16:07 25/02/2023

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Thứ Bảy, 16:01 25/02/2023

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Thứ Bảy, 15:55 25/02/2023

Công nghệ sinh học (tập năm) công nghệ vi sinh và môi trường

Thứ Bảy, 15:48 25/02/2023

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Thứ Bảy, 15:43 25/02/2023