Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nội dung chủ yếu của cuốn sách là các quá trình công nghệ xử lí dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật có trong nguồn nước thải để loại bỏ các chất bẩn ô nhiễm (chủ yếu là các chất hữu cơ). Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu sơ giản một số phương pháp khác (cơ học, hóa lí, hóa học) để xử lí nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Lương Đức Phẩm

Nxb. Giáo dục

2012

Tóm tắt

Trong môi trường sống nói chung, vấn đề bảo vệ và cung cấp nước sạch cho sự sống của muôn loài sinh vật là vô cùng quan trọng. Đồng thời với việc bảo vệ và cung cấp nguồn nước sạch, việc thải và xử lí nước bị ô nhiễm trước khi đổ vào nguồn là một vấn đề bức xúc đối với toàn thể loài người. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta cũng không ngoài khung cảnh chung này. Cuốn sách Công nghệ xử lí nước thải bằng biện pháp sinh học do PGS.TS Lương Đức Phẩm biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và góp phần giải quyết những tình huống môi trường đã và đang diễn ra trong thực tế đời sống sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách là các quá trình công nghệ xử lí dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật có trong nguồn nước thải để loại bỏ các chất bẩn ô nhiễm (chủ yếu là các chất hữu cơ). Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu sơ giản một số phương pháp khác (cơ học, hóa lí, hóa học) để xử lí nước thải.

Cuốn sách bao gồm 13 chương:

+ Chương I: Nước tự nhiên và nước thải

+ Chương II: Cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải

+ Chương III: Các phương pháp xử lí nước thải

+ Chương IV: Quy trình công nghệ xử lí nước thải

+ Chương V: Điều kiện nước thải đưa vào xử lí sinh học và các công trình xử lí trong điều kiện tự nhiên

+ Chương VI: Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lí nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của vi sinh vật

+ Chương VII: Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của vi sinh vật.

+ Chương VIII: Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

+ Chương IX: Xử lí nước thải đô thị

+ Chương X: Xử lí nước thải của công nghiệp giấy

+ Chương XI: Xử lí nước thải của công nghiệp Dệt nhuộm

+ Chương XII: Xử lí nước thải công nghiệp liên hợp chế biên thịt

+ Chương XIII: Xử lí nước ô nhiễm dầu mỏ.

Trích dẫn

Lương Đức Phẩm. Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Nxb. Giáo dục, 2012.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh họcPharmaceutics: The Science of Dosage Form Design second editionGiáo trình hóa học môi trường

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design second edition

Giáo trình hóa học môi trường

Mã QR

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:49 01/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mechanical Engineering. Book 1

Thứ Tư, 15:48 01/03/2023

Chemistry of petrochemical processes

Thứ Tư, 15:43 01/03/2023

Handbook of Petroleum Processing

Thứ Tư, 15:27 01/03/2023

Tổng hợp hữu cơ và sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 15:21 01/03/2023

Lớp phủ vô cơ - những phát triển gần đây và ứng dụng

Thứ Tư, 15:16 01/03/2023