Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa và thách thức mang tính toàn cầu. Đây là một hiện tượng đang diễn ra và không thể đảo ngược lại. Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Các khu vực đồng bằng thấp dễ bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt, nước biển dâng và triều cường.

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Vũ Minh Tuấn

Nxb. Xây dựng

2020

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa và thách thức mang tính toàn cầu. Đây là một hiện tượng đang diễn ra và không thể đảo ngược lại. Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Các khu vực đồng bằng thấp dễ bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt, nước biển dâng và triều cường. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), nếu mực nước biển dâng 1m, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10 %diện tích vùng đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập. Gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên 9% dân số vùng đồng bằng sông Hồng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đứng trước thách thức trên, Đảng và Chính phủ đã đặt nhiệm vụ phòng chống, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng là mục tiêu quan trọng và sống còn đối với nước ta.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu

+ Chương 2: Các tham số thiết kế và tải trọng tác động

+ Chương 3: Đê chắn sóng

+ Chương 4: Kết cấu mềm bảo vệ bờ

+ Chương 5: Kết cấu nổi bảo vệ bờ biển và bể cảng.

Trích dẫn

Vũ Minh Tuấn. Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu, Nxb. Xây dựng, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậuHandbook of Petroleum ProcessingQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Handbook of Petroleum Processing

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Mã QR

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:43 02/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa học hữu cơ Tập 3

Thứ Năm, 16:11 02/03/2023

Hóa học dầu mỏ và khí (2001)

Thứ Năm, 16:06 02/03/2023

Hóa học đại cương ( Nguyễn Minh Tuyển)

Thứ Năm, 16:00 02/03/2023

Tiếng Việt hành chính

Thứ Năm, 15:55 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 2 (Nguyễn Đình Huề 2009)

Thứ Năm, 15:54 02/03/2023