Hóa học dầu mỏ và khí (2001)

Tài liệu này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí cho sinh viên, học viên cao học ngành tổng hợp hữu cơ hóa dầu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường khác. Các nội dung được xếp thành hai phần chính : Dầu thô và Các quá trình chế biến dầu thô.

Hóa học dầu mỏ và khí (2001)

Đinh Thị Ngọ

Nxb. Khoa học kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Tài liệu này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí cho sinh viên, học viên cao học ngành tổng hợp hữu cơ hóa dầu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường khác. Các nội dung được xếp thành hai phần chính : Dầu thô và Các quá trình chế biến dầu thô.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Nguồn gốc dầu mỏ và khí

+ Chương 2: Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ

+ Chương 3: Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ

+ Chương 4: Các đặc trưng vật lý và sự đánh giá chất lượng dầu mỏ

+ Chương 5: Quá trình Cracking

+ Chương 6: Quá trình Reforming

+ Chương 7: Quá trình Izome hóa

+ Chương 8: Quá trình Polyme hóa

+ Chương 9: Quá trình Alkyl hóa

+ Chương 10: Quá trình thơm hóa các Alacan

+ Chương 11: Quá trình chuyển hóa xúc tác

+ Chương 12: Quá trình Hydro hóa

+ Chương 13: Làm sạch các sản phẩm dầu mỏ

+ Chương 14: Zeolit và vai trò xúc tác của nó

+ Chương 15: Sơ lược về dầu mỏ và khí của Việt Nam.

Trích dẫn

Đinh Thị Ngọ. Hóa học dầu mỏ và khí, Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học dầu mỏ và khí (2001)Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề) Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Hóa học dầu mỏ và khí (2001)

Giáo trình hóa lý Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Mã QR

Hóa học dầu mỏ và khí (2001)

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:06 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hóa học đại cương ( Nguyễn Minh Tuyển)

Thứ Năm, 16:00 02/03/2023

Tiếng Việt hành chính

Thứ Năm, 15:55 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 2 (Nguyễn Đình Huề 2009)

Thứ Năm, 15:54 02/03/2023

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Thứ Năm, 15:46 02/03/2023

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Thứ Năm, 15:40 02/03/2023

Video giới thiệu