Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hóa và môi trường sinh thái đô thị - nông thôn; Quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 - 2030; Môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hóa và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, tầm nhìn 2050.

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Lê Hồng Kế

Nxb. Xây dựng

2020

Tóm tắt

Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hóa và môi trường sinh thái đô thị - nông thôn; Quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 - 2030; Môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hóa và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, tầm nhìn 2050.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Hiện trạng kinh tế- xã hội, đô thị hóa và môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

+ Chương 2: Quá trình đô thị hóa, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 -2030

+ Chương 3: Môi trường sinh thái đô thị- nông thôn, đặc trưng trong quá trình đô thị hóa

+ Chương 4: Các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, tầm nhìn 2050.

Trích dẫn

Lê Hồng Kế. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn, Nxb. Xây dựng, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thônQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt NamTính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Mã QR

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:46 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Thứ Năm, 15:40 02/03/2023

Cơ sở hóa học phân tích

Thứ Năm, 15:35 02/03/2023

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Thứ Năm, 15:17 02/03/2023