Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Tập bài giảng Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu được sử dụng cho chương trình học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành hoá dầu. Nội dung chính đề cập đến các phương pháp sản xuất nguyên liệu dầu cho công nghệ tổng hợp hoá dầu và các quá trình tổng hợp quan trọng có ý nghĩa trong công nghiệp.

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Với những thành tưu đạt được trong lĩnh vực công nghệ hoá học, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tác và thiết bị cảm ứng, mặc dù gặp nhiều biến động về giá thành nguyên liệu dầu, các công nghệ trong ngành Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu vẫn liên tục thay đổi và phát triển. Các cải tiến về công nghệ đã dẫn đến việc giảm tiêu thụ năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu dầu và giảm vốn đầu tư. Tập bài giảng Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu được sử dụng cho chương trình học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành hoá dầu. Nội dung chính đề cập đến các phương pháp sản xuất nguyên liệu dầu cho công nghệ tổng hợp hoá dầu và các quá trình tổng hợp quan trọng có ý nghĩa trong công nghiệp.

Nội dung gồm 10 chương sau:

+ Chương 1: Sản xuất olefin

+ Chương 2: Sản xuất hiđrocacbon thơm

+ Chương 3: Sản xuất Parafin

+ Chương 4: Sản xuất H2, CO và khí tổng hợp

+ Chương 5: Sản xuất axetilen

+ Chương 6: Oxi hóa

+ Chương 7: Quá trình halogen hóa

+ Chương 8: Sản xuất các monome vinyl

+ Chương 9: Quá trình ankyl hóa

+ Chương 10: Tổng hợp oxo và cacbonyl hóa.

Trích dẫn

Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên. Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầuChemical Process Equipment Selection and DesignLow Thermal expansion glass ceramics

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Chemical Process Equipment Selection and Design

Low Thermal expansion glass ceramics

Mã QR

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Thứ Năm, 15:17 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 5 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:36 02/03/2023

Khoảng cách từ nói đến làm

Thứ Năm, 14:35 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 4 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:24 02/03/2023

Your Visit to Versaillest

Thứ Năm, 14:17 02/03/2023