Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Giáo trình hóa lý tập 1 này trình bày Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Hàm nhiệt động. Điều kiện tổng quát về cân bằng. Hệ một cấu tử

Giáo trình hóa lý Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Nguyễn Đình Huề

Nxb. Giáo dục

2009

Tóm tắt

Bộ Giáo trình hóa lý gồm 2 tập, đây là giáo trình không thể thiếu trong đào tạo cử nhân khoa học cơ bản về hóa học.

Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Tập 2 Nhiệt động học hóa học

Cuốn tập 1 này trình bày Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Hàm nhiệt động. Điều kiện tổng quát về cân bằng. Hệ một cấu tử

Nội dung bao gồm 6 chương:

+ Chương 1. Mở đầu

+ Chương 2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học

+ Chương 3. Nhiệt hoá học. Áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hoá học

+ Chương 4. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học

+ Chương 5. Sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. Hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng

+ Chương 6. Hệ một cấu tử.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Huề. Giáo trình hóa lý Tập 1 Cơ sở nhiệt động học, Nxb. Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề) Low Thermal expansion glass ceramicsNatural Products Isolation

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Low Thermal expansion glass ceramics

Natural Products Isolation

Mã QR

Giáo trình hóa lý Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Thứ Năm, 15:17 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 5 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:36 02/03/2023

Khoảng cách từ nói đến làm

Thứ Năm, 14:35 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 4 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:24 02/03/2023

Your Visit to Versaillest

Thứ Năm, 14:17 02/03/2023

Video giới thiệu