Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Giáo trình hóa lý tập 1 này trình bày Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Hàm nhiệt động. Điều kiện tổng quát về cân bằng. Hệ một cấu tử

Giáo trình hóa lý Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Nguyễn Đình Huề

Nxb. Giáo dục

2009

Tóm tắt

Bộ Giáo trình hóa lý gồm 2 tập, đây là giáo trình không thể thiếu trong đào tạo cử nhân khoa học cơ bản về hóa học.

Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Tập 2 Nhiệt động học hóa học

Cuốn tập 1 này trình bày Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học. Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Hàm nhiệt động. Điều kiện tổng quát về cân bằng. Hệ một cấu tử

Nội dung bao gồm 6 chương:

+ Chương 1. Mở đầu

+ Chương 2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học

+ Chương 3. Nhiệt hoá học. Áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hoá học

+ Chương 4. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học

+ Chương 5. Sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. Hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng

+ Chương 6. Hệ một cấu tử.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Huề. Giáo trình hóa lý Tập 1 Cơ sở nhiệt động học, Nxb. Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề) Low Thermal expansion glass ceramicsNatural Products Isolation

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Low Thermal expansion glass ceramics

Natural Products Isolation

Mã QR

Giáo trình hóa lý Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Thứ Năm, 15:17 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 5 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:36 02/03/2023

Khoảng cách từ nói đến làm

Thứ Năm, 14:35 02/03/2023

卓越汉语商务致胜 4 = Excel Hoa ngữ - Tiếng Trung tốt hơn, kinh doanh tốt hơn 4 Kèm CD

Thứ Năm, 14:24 02/03/2023

Your Visit to Versaillest

Thứ Năm, 14:17 02/03/2023