Giáo trình hóa lý Tập 2 (Nguyễn Đình Huề 2009)

Giáo trình hóa lý Tập 2 này trình bày Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí. Dung dịch lỏng vô cùng loãng. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực. Phương pháp toạ độ, cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Qui tắc pha và giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Giáo trình hóa lý Tập 2 Nhiệt động lực hóa học

Nguyễn Đình Huề

Nxb. Giáo dục

2009

Tóm tắt

Bộ Giáo trình hóa lý gồm 2 tập, đây là giáo trình không thể thiếu trong đào tạo cử nhân khoa học cơ bản về hóa học.

Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Tập 2 Nhiệt động học hóa học

Trong tập 2 này trình bày Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí. Dung dịch lỏng vô cùng loãng. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực. Phương pháp toạ độ, cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Qui tắc pha và giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Nội dung gồm 9 chương sau:

+ Chương 7. Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí

+ Chương 8. Dung dịch lỏng vô cùng loãng

+ Chương 9. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực

+ Chương 10. Phương pháp toạ độ

+ Chương 11. Cân bằng hoá học

+ Chương 12. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học

+ Chương 13. Nhiệt động lực thống kê

+ Chương 14. Quy tác pha. Giản đồ pha

+ Chương 15. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Huề. Giáo trình hóa lý Tập 2 Nhiệt động lực hóa học, Nxb. Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa lý Tập 2 ( Nguyễn Đình Huề 2009)Giáo trình Phân tích công nghiệp 2Giáo trình Vật liệu Compozit

Giáo trình hóa lý Tập 2 ( Nguyễn Đình Huề 2009)

Giáo trình Phân tích công nghiệp 2

Giáo trình Vật liệu Compozit

Mã QR

Giáo trình hóa lý Tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:54 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Thứ Năm, 15:46 02/03/2023

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Thứ Năm, 15:40 02/03/2023

Cơ sở hóa học phân tích

Thứ Năm, 15:35 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023