Giáo trình hóa lý Tập 2 (Nguyễn Đình Huề 2009)

Giáo trình hóa lý Tập 2 này trình bày Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí. Dung dịch lỏng vô cùng loãng. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực. Phương pháp toạ độ, cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Qui tắc pha và giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Giáo trình hóa lý Tập 2 Nhiệt động lực hóa học

Nguyễn Đình Huề

Nxb. Giáo dục

2009

Tóm tắt

Bộ Giáo trình hóa lý gồm 2 tập, đây là giáo trình không thể thiếu trong đào tạo cử nhân khoa học cơ bản về hóa học.

Tập 1 Cơ sở nhiệt động học

Tập 2 Nhiệt động học hóa học

Trong tập 2 này trình bày Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí. Dung dịch lỏng vô cùng loãng. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực. Phương pháp toạ độ, cân bằng hoá học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Qui tắc pha và giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Nội dung gồm 9 chương sau:

+ Chương 7. Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí

+ Chương 8. Dung dịch lỏng vô cùng loãng

+ Chương 9. Dung dịch lí tưởng và dung dịch thực

+ Chương 10. Phương pháp toạ độ

+ Chương 11. Cân bằng hoá học

+ Chương 12. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học

+ Chương 13. Nhiệt động lực thống kê

+ Chương 14. Quy tác pha. Giản đồ pha

+ Chương 15. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Huề. Giáo trình hóa lý Tập 2 Nhiệt động lực hóa học, Nxb. Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa lý Tập 2 ( Nguyễn Đình Huề 2009)Giáo trình Phân tích công nghiệp 2Giáo trình Vật liệu Compozit

Giáo trình hóa lý Tập 2 ( Nguyễn Đình Huề 2009)

Giáo trình Phân tích công nghiệp 2

Giáo trình Vật liệu Compozit

Mã QR

Giáo trình hóa lý Tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:54 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Thứ Năm, 15:46 02/03/2023

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Thứ Năm, 15:40 02/03/2023

Cơ sở hóa học phân tích

Thứ Năm, 15:35 02/03/2023

Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 1 ( Nguyễn Đình Huề)

Thứ Năm, 15:24 02/03/2023