Hóa học đại cương ( Nguyễn Minh Tuyển)

Cuốn hóa học đại cương này trình bày về Đối tượng của hóa học, lịch sử phát triển của hóa học và một số khái niệm cơ bản, định luật cơ bản của hóa học và một số bài tập.

Hóa học đại cương (Nguyễn Minh Tuyển)

Nguyễn Minh Tuyển

Nxb. Thế giới

2007

Tóm tắt

Hóa học là một trong những lĩnh vực của khoa học tự nhiên nghiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó, nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống.

Cuốn hóa học đại cương này trình bày về Đối tượng của hóa học, lịch sử phát triển của hóa học và một số khái niệm cơ bản, định luật cơ bản của hóa học và một số bài tập.

Nội dung bao gồm các chương:

+ Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

+ Chương 2: Liên kết hóa học và lực tương tác giữa các phân tử

+ Chương 3: Trạng thái tập hợp của các chất

+ Chương 4: Nhiệt động hóa học

+ Chương 5: Dung dịch

+ Chương 6: Năng lượng bề mặt và các hệ thống phân tán keo và thô

+ Chương 7: Các quá trình điện hóa

+ Chương 8: Động hóa học.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Tuyển. Hóa học đại cương, Nxb. Thế giới, 2007.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học đại cương (Nguyễn Minh Tuyển)Giáo trình hoá keo : Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành hoá học, sinh - kỹ thuật nông nghiệpGiáo trình Vật liệu Compozit

Hóa học đại cương (Nguyễn Minh Tuyển)

Giáo trình hoá keo

Giáo trình Vật liệu Compozit

Mã QR

Hóa học đại cương (Nguyễn Minh Tuyển)

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:00 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Tiếng Việt hành chính

Thứ Năm, 15:55 02/03/2023

Giáo trình hóa lý Tập 2 (Nguyễn Đình Huề 2009)

Thứ Năm, 15:54 02/03/2023

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Thứ Năm, 15:46 02/03/2023

Cơ sở lí thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất

Thứ Năm, 15:40 02/03/2023

Cơ sở hóa học phân tích

Thứ Năm, 15:35 02/03/2023